Rudolf Thomas Peter Jensen (1906-1985)

Fra AarhusWiki
Rudolf Thomas Peter Jensen

Kontorassistent Rudolf Thomas Peter Jensen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1946-1966 og genvalgt 1966. Rådmand 2. marts 1954-1958 for Socialdemokratiet


Født 28. december 1906 i Vistoft - død 10. januar 1985 i Aarhus. Han blev 78 år. Forældre: Arbejdsmand Niels Jensen og hustru Kirstine. Gift 15. april 1939 i Aarhus med Margurita, født 25. marts 1914.

Organisationsarbejde

Rudolf Jensen gik tidligt ind i det faglige og politiske organisationsarbejde, først som et fremtrædende medlem af DSU, hvor han blev formand for Østjyllandskredsen og medlem af hovedbestyrelsen, senere som formand for HK's kommunale afdeling og for Socialdemokratisk Forening, Aarhus søndre kreds. 1945-54 var han formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus og gennemførte i denne tid den kunstneriske udsmykning af Folkets Hus. Herudover gjorde han en indsats som formand for Mejeriet Enigheden og som formand for Demokratens kontrolkomité. Organisationsarbejdet gav Jensen en sans for administrativt arbejde, som han senere høstede gavn af på det politiske område.

Byrådet

Jensen indvalgtes i byrådet 1946. I perioden 1950-54 var han formand og ordfører for den socialdemokratiske gruppe. I 1954 blev han rådmand for magistratens 5. afdeling, men måtte opgive denne stilling efter valget 1958. Da Bernhardt Jensen valgtes til borgmester fra 1. oktober samme år, overtog Jensen posten som rådmand for 4. afdeling.

Jensens politiske arbejde

Fra sin ungdom i DSU udviklede Jensen sine evner som debattør, og som socialdemokratisk ordfører forstod han at trække de politiske linjer op med stor skarphed. Som rådmand for de Kommunale Værker og senere for de kulturelle anliggender udviste han stor grundighed og samvittighedsfuldhed i samarbejdet med kommunens embedsmænd. Mens han var leder af 5. afdeling, foregik der en betydelig udbygning af byens trambusnet. Af de omfattende arbejder, der er blevet gennemført i hans rådmandstid i 4. afdeling, kan nævnes opførelsen af Frydenlundskolen, moderniseringen af flere ældre skolebygninger og den store udvidelse af hovedbiblioteket i Mølleparken. Inden for landets biblioteksorganisation virkede Jensen som formand for gruppe A inden for Danmarks Biblioteksforening og som medlem af Biblioteksrådet. På de sportslige og de rekreative områder viste Jensen også stor interesse. idet han var medlem af repræsentantskabet for S.I.K.A. og aktiv for udbygningen af Folkeparken, der fra 1954 blev drevet af aktieselskabet Tivoli Friheden.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder