Frydenlundskolen

Fra AarhusWiki

Den gamle pigeskole i Christiansgade lukkede i 1962, og Frydenlundskolen, som fra 1960 var under opførelse i den vestligste del af kommunen tæt på grænsen til ”pipkvarteret” og Hasle, skulle være den fortsættende skole, men nu med plads til såvel piger som drenge. For første gang nogensinde besluttede Århus Kommune sig for at ”flytte” en skole.

Det var skolenævnet ved Christiansgades Skole, der efter at have taget skolekommissionens forslag om afståelse af skolen til efterretning anbefalede, at kommunen skulle følge salget af den hæderkronede pigeskole til Handelsstandsforeningen op med etableringen af en ny skole i Frydenlund-området som afløser for den gamle i Christiansgade. En samlet lærerstab kunne følge med, og de fleste af skolens elever boede i retning af det nye skoledistrikt.

To af den nye skoles fløje blev taget i brug i august 1961, og i skoleåret 1961/62 fungerede skolerne altså parallelt, samtidig med at der på Katrinebjergskolen og Møllevangskolen oprettedes begynderklasser, som skulle overflyttes til Frydenlund, når der blev plads. Det blev der snart, og ved skoleårets start august 1962 var der 26 klasser og 28 lærere ved den nye skole.

Nogle år skulle gå, før Frydenlundskolen indviedes 22. januar 1966, og da var den sidste klassefløj og bygningen til de to børnehaveklasser endnu ikke opført. Eleverne strømmede til. I 1970 var elevtallet 1.028, siden faldt det. I 1989 var der indskrevet 503 børn ved skolen, i år 2000 var tallet 460 foruden de 82 i skolefritidsordningen. Af de 31 klasser var seks centerklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, tre modtagelsesklasser for 2-sprogede elever, mens de resterende 22 klasser udgjorde en almindelig 2-sporet skole fra børnehaveklasse til 10. Antallet af 2-sprogede elever steg i løbet af årene. I skoleåret 2000/01 var man oppe på 52,0 procent, og ikke mindre end 21 nationer var repræsenteret blandt eleverne på skolen.På grund af faldende elevtal lukkede Frydenlundskolen i 2008.


Fra 1967 til 1970 – perioden mellem herskabsvillaen i Thunøgade og det nye skolekompleks på Göteborg Allé ved vandtårnet på Randersvej – havde Statens Kursus til Real- og Studentereksamen, bedre kendt under navnet Århus Akademi, til huse i Frydenlundskolens netop færdiggjorte, sydligste fløj.


AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Frydenlundskolen

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Frydenlundskolen 1966-1991. 1991. Bestil materiale