Katrinebjergskolen

Fra AarhusWiki

Sammen med Vorrevangskolen (fra 50´erne) og Frydenlundskolen (fra 60´erne) udgør Katrinebjergskolen, der blev opført 1952-57, den yngste gruppe af skoler, som blev bygget i den gamle Århus Kommune. Stadsarkitektens Kontor var i alle tre tilfælde projekterende og ansvarlig arkitekt for byggerierne.

Forud for vedtagelsen af Katrinebjerg-projektet debatteredes de moderne pædagogiske principper, der ønskedes lagt til grund for byggeriet, voldsomt i byrådet. Skulle man følge de nymodens ideer, som bl.a. betød krav om grupperum, større klasselokaler, ”løse” skoleborde o.m.m., eller var den linje, man havde fulgt hidtil, alt taget i betragtning god nok? De progressive kræfter havde vind i sejlene, og de nævnte tre skoler, der i deres arkitektoniske anlæg er ”i familie” med hinanden, blev da også skoler med parallelt beliggende normalklassefløje placeret omkring en centralt placeret aula. Fra klasselokalerne er der direkte udgang til grønne områder, der er opdelt i små haver.

Ved indvielsen 14. september 1957 rummede Katrinebjergskolen 32 normalklasser, 4 mindre klasselokaler samt 14 særlokaler til brug for skolens 44 lærere og 1.400 elever fordelt i 50 klasser. Endnu i 1960 havde skolen 1.313 elever, men derefter faldt elevtallet til 901 i 1965, 778 i 1970 og 498 i 1989. I skoleåret 2000/01 er der 654 elever indskrevet ved skolen. De fordeler sig på 27 normalklasser fra børnehave- til 9. klasse og 10 specialklasser. ”Blæksprutten”, d.v.s. skolefritidsordningen, modtager 114 børn. Katrinebjergskolen havde eksamensmellemskoleklasser fra starten.


AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Katrinebjergskolen

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Skoler og skolegang i Århus 1930-1970. Århus Byhistoriske Udvalg, 1978. Bestil materiale

Se også