Vorrevangskolen

Fra AarhusWiki

<mapframe text="" width=400 height=200 zoom=15 latitude=56.185948 longitude=10.199095> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.199095, 56.185948] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>

Forslag til skole i Vorrevangen 1953-1954

Vorrevangskolen sit virke i 1954 og blev officielt indviet den 23. januar 1960.

Det ville have været besværligt, men måske nok korrekt, hvis 50´ernes nye skole i Risvangen var kommet til at hedde Vorregårdsvangskolen. Skovvangskolen var opført på den ene af bymarkens tre store vange, Skovvangen, Møllevangskolen på en anden, Møllevangen, og så kom altså Vorrevangskolen til, og den byggede man i 1953-1960 på den tredje vang, Vorregårdsvangen, som var beliggende mellem Brendstrup Mark og Riis Skov, ud mod Vejlby Mark. I byggeperiodens første år så man skolen dukke op, stykkevis og delt, på den åbne mark. Der var endnu ingen bebyggelse i nærheden, men det var kun et spørgsmål om tid.

Da skolen startede i 1954, disponerede man kun over en enkelt klassefløj, og den skulle da også kun rumme ni klasser fra 1. til 3. klassetrin med knap 250 elever. Efter skolens indvielse havde skolen fra børnehaveklasse til 10. skoleår et elevtal på over tusinde, og det skulle med årene vise sig at stige markant.

Sammen med Katrinebjergskolen, som byggedes 1952-1957, og Frydenlundskolen fra 60´erne udgør Vorrevangskolen en gruppe af skoler, som bryder med den hidtidige pædagogiske tænkning, og som derudover har det til fælles, at de på papiret er blevet til på Stadsarkitektens Kontor. De er bygget i én etage med et robust materialevalg og ukomplicerede konstruktioner, og hovedvægten er i højere grad end tidligere lagt på normalklassen som skolens pædagogisk vigtigste element. Aulaen er udformet med henblik på at kunne fungere i forskellige sammenhænge, og en svømmesal mere end antyder afstanden til skoler fra ”før i tiden”. Fremtidige undervisningsmetoder er søgt imødekommet ved større fleksibilitet.

Efter år med meget høje elevtal indtraf en vigende tendens. I 1970 havde Vorrevangskolen således 967 elever, i 1989 blot 351. I skoleåret 2000/01 har skolen 551 elever mod 538 året før. I skolefritidsordningen er der 177 børn. Gruppen af 2-sprogede elever er fra 1998 til 2000 steget fra 14,0 til 21,4 procent af samtlige.


AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Vorrevangskolen

Litteratur og kilder

Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon