Aarhus By-Orkester

Fra AarhusWiki

Forretningsfører: Kaptajn C. F. Mourier, Borggade 12.

Den 14. marts 1935 tog en kreds af musikinteresserede initiativ til at etablere Århus Byorkester. I den forbindelse nedsatte kredsen en orkesterkomité og et forretningsudvalg, og efter anmodning valgte Aarhus Byråd, ifølge byrådets beslutning af 24. juli 1935 3 medlemmer til komitéen.

Formålet med Århus Byorkester var ifølge dets vedtægter, at opretholde et symfonisk orkester til i fornødent omfang at virke som kapel til Aarhus Teater og til afholdelse af folkekoncerter, symfonikoncerter, skolekoncerter med videre.

Orkestret ledes af Orkesterkomitéen, der har status som øverste myndighed, og den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, hvis 5 medlemmer vælges af komitéen.

I 1983 skiftede byorkestret navn til Aarhus Symfoniorkester.

Kilder

  • Kommunal Haandbog 1946