Prisudvalgets Kontor

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd etablerede Prisudvalget på byrådsmødet den 7. december 1939 (Byrådsforhandlingerne 1939-40, A 109) efter bestemmelserne i Handelsministeriets Cirkulære Nummer 184 af 24. oktober 1939.

Prisudvalgets Kontor åbnede den 1. juli 1941 og den daglige drift blev forestået af 3 priskontrollører og det fornødne kontorpersonale.

Prisudvalgets opgave

  • Følge prisudviklingen og ude Priskontrolraadet og de stedlige myndigheder bistand med tilsyn med overholdelse af gældende prisbestemmelser

Prisudvalgets sammensætning

Prisudvalget består af 3 medlemmer med borgmesteren som formand, et medlem er repræsentant for forbrugerne og et medlem skulle repræsentere de næringsdrivende.

Kilder

  • Kommunal Haandbog 1946