Jysk Musikkonservatorium

Fra AarhusWiki

Det Jyske musikkonservatorium blev oprettet i 1927 af den kongelige kammermusicus Johan Nilsson og blev omdannet til en selvejende institution i 1932. Som det fremgår af den i 1944 stadfæstede fundats er institutionens formål, "at give vordende musikere og musikpædagoger en grundig og kunstnerisk uddannelse og at virke til højnelse af dansk musikliv".

Statsautoriseret musikpædagogisk uddannelse

Konservatoriet erhvervede sig fra 1949 ret til at afholde en af staten musikpædagogisk eksamen.

Fra den 1. september 1950 blev 160 elever undervist.

Konservatoriet ledtes af en bestyrelse, hvortil Aarhus Byråd skulle vælge et medlem.