Det Jyske Musikkonservatorium

Fra AarhusWiki

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) er en statsinstitution under Kulturministeriet, beliggende i Aarhus og Aalborg, der varetager uddannelse af udøvende musikere og musikpædagoger på højeste niveau og bidrager til at fremme musikkulturen i Danmark.

Hovedområderne er rytmisk, klassisk og elektronisk musik, foruden flere videreuddannelser og en international master i jazz.

DJM i Aarhus er beliggende på Skovgaardsgade 2C, hvor bygningerne ligger i forlængelse af Musikhuset, som de indgår i et tæt samarbejde med. Det betyder, at de har adgang til koncertsalene, men har også egne undervisnings- og øvelokaler og lydstudier.

Grundlæggelsen i Aarhus i 1927

Forhistorien er den, at Kgl. kammermusikus Johan Nillson i 1927 grundlagde Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus - for egen regning. Det blev startet op i trange lokaler i Søndergade og flyttede i 1928 til bedre forhold, i Kannikegade. I 1937 blev forholdene endnu bedre, da man flyttede til Rosensgade 15. I de første år var der ikke råd til fastansatte musikere, så undervisningen blev varetaget af folkeskolelærer og koncertsanger Thøger Rasmussen (1884-1972) (sang), mens domorganisten og organister ved andre aarhusianske kirker underviste i orgel. Men da Aarhus Byorkester i 1930 var dannet, kunne konservatoriet rekruttere lærere der fra og tilbyde undervisning i blæseinstrumenter.

Det gik tilfredsstillende med antallet af studerende og Johan Nillson vovede allerede i 1930 at starte en tilsvarende, men selvstændig, afdeling op i Aalborg. Det gik så godt, at da Nillson i 19323 ønskede at trække sig som rektor, købte lærerkollegiet i fællesskab konservatoriet af ham. Der blev dannet en bestyrelse med Peder Møller som formand.

DJM bliver en statsinstitution

I 1944 overgik konservatoriet fra at være privatejet til at være en selvejende institution og i 1955 kom den for første gang på finansloven. Frem til 1960'erne fandt der en udvidelse sted af udbudte fag og eksaminer. Samtidig startede byggeriet af et egentligt konservatorium på Fuglesangs Allé, det blev indviet i 1961, men pladsmangel skulle vise sig, at blive et vedvarende problem, som først blev løst i 2004 med de nuværende lokaler.

I 1963 blev DJM en statsinstitution og dermed ligestillet med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, både økonomisk og uddannelsesmæssigt. Samme år blev Tage Nielsen rektor og det blev startskuddet på en udvidelse af undervisning til også at dække ny musik, selv om den klassiske musikalske arv stadig spillede en hovedrolle.

Fusion af afdelingerne i Aarhus og Aalborg i 2010

Det var to afdelinger af samme institution som efter 80 år, i 2010, blev fusionerede til Det Jyske Musikkonservatorium, vi kender i dag. Forinden da var det i Aarhus endelig lykkes, at få samlet konservatoriets afdelinger rundt om i byen under ét tag, da det i 2004 kunne rykke ind i en ny tilbygning til Musikhuset.

Det Jyske Musikkonservatorium på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Det Jyske Musikkonservatorium

Litteratur og henvisninger: