Havnegade 2

Fra AarhusWiki
Havnegade 2A og 2B, o. 1870. Ukendt fotograf. Den Gamle Bys billedarkiv.

Havnegade 2 er en adresse på Havnegade ved den gamle havnefront i det centrale Aarhus. Den karakteristiske hjørneejendom er opført i 1867-68, og er beliggende i området mellem Domkirken og Toldboden. Arkitekten bag er ukendt. Adressen er i dag opdelt i to separate adresser; 2A, som er hovedbygningen på hjørnet til Skolegyde, og 2B som er et tilstødende kontor- og lagerhus.

Ejere og anvendelse

Ejendommen er opført i 1867-1868, og den var oprindeligt tænkt som en købmandsgård. Den blev angiveligt opført af S.F. Woldbye, men denne købmand, kornmægler og tidligere forretningsfører for Aarhus Svineslagteri bekendtgjorde dog 1. april 1871, at han flyttede sin virksomhed til ”Hjørnet af Havnegaden og Skolegyden. I 1878 flyttede N.C. Feddersen (1853-1914) sin virksomhed ind i Woldbyes gård og etablerede sig her som flag-, kompas- og sejlmager. Senere rummede bygningen en lang række skiftende handelsvirksomheder.

Tanken om, at bygningen burde rumme et værtshus blev til i 1947, da bygningens daværende ejer H.P. Timm ønskede at ombygge stueetagens lejlighed til en restaurant drevet af en vis Fru Boldt. Man annoncerede i begyndelsen med typisk kromad som små varme retter, sild, saltmad og ost.

I 1960'eren begyndte restauratør Bjørn Jensen at drive Restaurant Viking, og i 1968 udstykkedes Havnegade 2A og B, hvorefter Bjørn Jensen kunne købe 2A og føje den til restauranten. Det var også under Bjørn Jensens ledelse, at restauranten opnåede århusiansk berømmelse, ikke mindst i kraft af stedets nye profil som bøfhus. Fra 1961 serveredes den berømte "Viking Gryde", en af de nok mest kendte retter på det århusianske menukort.

I 1974 genåbnede restauranten, nu under navnet "Viking Bøfhus", ved de to restauratører H.J. Jepsen og Finn Enevoldsen. Finn Enevoldsen overtog senere det fulde ejerskab, men solgte i 1996 til Per Kondrup. Mindre end et år efter salget købte Enevoldsen imidlertid restauranten tilbage fra Kondrup.

I år 2000 blev restauranten definitivt solgt til "Jensens Bøfhus", der havde planlagt en modernisering af lokalerne med henblik på at genåbne som Jensens Bøfhus. Tankerne blev imidlertid opgivet, da man fandt, at en modernisering ville blive for kostbar. I 2002 blev bygningen derfor solgt videre til Hadsten Bank for at drive Aarhus Lokalbank.

Kulturmiljøvurdering

Bygningen blev i 1984 betegnet som bevaringsværdig i kommuneatlasset.

Ejendommen skal ses i sammenhæng med de øvrige firmadomiciler for førende aarhusianske virksomheder grundlagt i samme periode langs Havnegade. Havnegade opstod ved opfyldning af baghaverne for ejendommene i Skolegade i tilknytning til havneudbygningen fra 1840'erne. I 1871 åbnedes på samme vis en gade bag Mejlgades haver, Kystvejen. Langs denne strækning etablerede en række af de førende, havnerelaterede handelshuse sig. I 1873 opførte købmand og konsul Peter Wilhelm Rudolph Wulff således Havnegade 6, angiveligt efter tegning af kgl. bygningsinspektør Vilhelm Theodor Walther, i 1893 udvidet efter projekt af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen. Bygningen blev senere overtaget af Aarhus Kulkompagni.

I Havnegade 8-10 tegnede R. Frimodt Clausen 1896-1897 domicilet for Korn- og Foderstof Kompagniet, landets førende private grovvareselskab, der tillige var ejet af byens handelselite. I forening med Hack Kampmanns toldkammer fra 1898 udgør dette strøg således et uhyre velbevaret vidnesbyrd om den afgørende periode i Aarhus' fremkomst som regionalt handelscentrum med forgreninger nationalt og globalt.

Arkitektonisk beskrivelse

Ejendommen beskrives således i bygningsregistranten for indre by, 1984:

"Det tre etager høje hjørnehus har ensartede facader med frie gavle og er udfoldet omkring det brede brækkede hjørne. Den ret høje kælder har kvaderpudsede piller mellem vinduerne. Facadens røde murstensflader er inddelt af profilerede gråmalede gesimsbånd, som på første sal er ført rundt som indramninger om de rundbuede sammenkoblede vinduespartier, hvis mellemstykke er udformet som runde halvsøjler med knopkapitæler. De ligeledes sammenkoblede vinduer i stueetagen har segmentbuede indramninger, men her er vinduet i hjørnet udvidet til dobbelt bredde. De små rundbuede vinduer i den mezzaninagtige øverste etage er ved en tredeling ordnet i overensstemmelse med vinduerne i den underliggende etage. De to gavle ved Havnegade og Skolegyde indeholder de samme stilelementer som facaderne, og hovedgesimsen under det lave skiferdækkede valmtag forløber hele vejen rundt om det stadig friliggende hus. Den karakterfulde bygning er i god stand...."

Yderst til højre ses Havnegade 2B, ca. 1952. Fotograf Poul Pedersen.

2B: Kontor- og lagerhus

Et kontor- og lagerhus, der senere fik adressen Havnegade 2B, blev tilbygget på et indtil videre ukendt tidspunkt ejendommen.

Bygningerne 2A og 2B havde længe samme ejer. Ejendommen ses på billeder fra o. 1870. Den fremtræder da med murede blændinger i facaden. I en kreditforeningssag fra 1948 beskrives, at ejendommen har 5 kontorlokaler og 3 lagerlokalern i stueetagen. På 1. sal er der 3 kontorlokaler, og resten er lagerrum. Bygningen har fire kviste og en ophejsningskvist og er 25,85x10,35 meter med et samlet areal på 268 kvm. Et foto i sagen viser, at ejendommen fremtræder stort set som i dag.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Fra købmandsgård til Aarhus Lokalbank Bestil materiale
  • Århus Stiftstidende 1.4.1871, 8.5.1974. 13.6.2000
  • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer, 1984.
  • Erhvervsarkivet, Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, lånesager Århus. Harald Jensens Plads - Havtornevej