Store Torv 16

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Store Torv 16 med Emil Sechers Eftf. i stueetagen. Ukendt fotograf, 1904-1905, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 16 er en adressen på hjørnet af Store Torv og Volden. Her ligger i dag murermester J. Chr. Jensens ejendom fra 1904 tegnet af Frimodt Clausen.

I 1800-tallet lå der på Store Torv 16 en toetagers gård med kviste i taget. I 1844 købte manufakturhandleren, Emil Secher, gården af den hidtidige ejer efter allerede at have lejet sig ind i to år. Her etablerede Secher sin manufakturhandel. I 1889 overdrog han virksomheden til sin søn, Carl Secher, som kaldte forretningen ”Emil Sechers Efterfølgere”. Emil Secher døde året efter, hvorefter hans enke arvede grunden. Gennem sin tid som grundens ejer havde Secher foretaget en del forandringer på bygningen i form af til- og ombygninger, og med enkens overtagelse fik bygningen lov at stå.

En ny bygning

Sechers enke døde i 1903, og arvingerne solgte grunden til murermester J. Chr. Jensen. Han opførte på stedet en ny bygning med fem etager ud til Store Torv og hjørnet til Volden, en sektion på fire etager ved siden af ud til Volden og ved siden af igen en sektion med tre etager på højde med naboejendommen. Ejendommen blev tegnet af Frimodt Clausen og fik en rigt udsmykket facade samt en kobberkuppel på taget af hjørnebygningen. I stueetagen blev der indrettet butikker og på de øvrige etager lejligheder.

I dag ligner det, at bygningen hænger sammen med Store Torv 14, selvom denne først blev opført 10 år senere. Det var dog også J. Chr. Jensen og Frimodt Clausen, der stod bag dette byggeri.

Butikslivet

På trods af ombygningen vedblev Emil Sechers Efterfølgere at have forretning i ejendommens stueetage. Selvom Carl Secher døde i 1906, videreførtes manufakturhandlen endnu nogle år.

Butikslokalerne i stuetagen var ellers præget af en del udskiftning, og gennem tiden lå mange forskellige forretninger på adressen. En af disse var boghandleren, Aage E. Holst, der også købte ejendommen i 1918. Han solgte den dog videre allerede to år senere, mens hans butik forblev på adressen i mange år.

I dag huser ejendommen Tiger of Sweden og B&O, der i øvrigt viderefører en lang branchetradition, da der siden 1970’erne har ligget skiftende tv- og radiobutikker på adressen.

Se også

Store Torv 16 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Store Torv 16

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Store Torv 16