Sophus E. Johnsen & Co.

Fra AarhusWiki

Sophus E. Johnsen & Co. var en skibshandel i Aarhus, der endte med at blive byens ældste.

Skibshandlen var blevet oprettet i en ejendom i Skolegade af købmanden, Johan Poul Seiersen, i 1857. I 1894 skulle ejendommen dog rives ned for at gøre plads til Mindebrogade, og efter denne blev anlagt, flyttede skibshandlen til kælderen i Mindebrogade 2, der var en nyopført hjørnebygning mellem Mindebrogade og Havnegade.

Da købmand Seiersen døde, overtog hans søn, J.P. Edv. Seiersen, skibshandlen. 10 år senere videregav han forretningen til sin bror, Wm. Seiersen.

I 1911 købte Sophus Emil Johnsen forretningen, og kom sidenhen til at lægge navn til den. Han optog i 1921 en dygtig medarbejder, Th. Møller, som kompagnon og solgte i 1941 sin halvpart til samsingen, Egil Gylling Møller. Trods deres ens efternavne var de to Møllere ikke i familie. Da Th. Møller døde, overtog Egil Gylling Møller også hans halvpart og blev eneindehaver af forretningen i 1957.

Skibshandlen lå længe i Mindebrogade 2, men flyttede i 1969 rundt om hjørnet til hjørnebygningens side på Havnegade 32. I 1973 rykkede den ind i Havnegade 2B. Her handledes ikke med skibe, men med skibenes ladninger, og man kunne ret beset kalde virksomheden en skibsprovianteringsforretning. Sophus E. Johnsen & Co. kunne skaffe alt fra toilet papir, levende får og skibshunde til flyvemaskiner, og varetog både små salg til lystsejlads såsom ankre, petroleumslamper, reb og redningsudstyr, og store ordrer, der krævede direkte levering fra storproducenter som bryggerier, gartnerier, grossistvarelagre, og lignende.

Som skibshandler var det vilkårene, at man måtte ud på havnen for at opsøge og skaffe sig kunder, men med udviklingen gennem årene skulle man være hurtigere og hurtigere på aftrækkeren for at nå ud til dem, inden de sejlede igen. Egil Gylling Møller oplevede med sine mange år i branchen, hvordan de skiftende tider ændrede skibshandlen. ”… helt så hyggeligt som i gamle dage er det jo ikke,” udtalte han i et interview til Aarhus Stiftstidende i 1982. ”Der er for meget fart på. I gamle dage var skippere og hovmestre blevet både kunder og venner inden de rundede molehovedet på vej ud. I dag er det ret sjældent, der kommer en skipper.”

Egil Gylling Møller lod med tiden sine sønner, Ib og Ole Møller, om at skynde sig ud til kunderne på havnen, mens han selv blev tilbage og passede forretningen. Her fik han indrettet et såkaldt "Captains Room" i et af baglokalerne, som var indrettet med maritime billeder og instrumenter samt vinhylder langs væggene. Her kunne han tage imod gæster og nyde den gammeldags skibhandelsstemning.

På trods af de skiftende tider og det øgede tempo inden for skibshandlen formåede Egil Gylling Møller og sønnerne, der senere overtog forretningen, at tilpasse virksomheden og skabe stor succes. I 1988 kunne de derfor flytte til større lokaler ved lystbåde- og fiskerihavnen på Hjortholmsvej.