Toldbygningen (1838-1869)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Den første statsligt ejede toldbod i Aarhus blev opført af en lokal håndværksmester. Bygningen ses her i 1895, hvor den da fungerede som restaurant og skibshandel.
Toldbygningen befandt sig ikke langt fra det sted hvor man i dag kan se Hotel Atlantic ved Europaplads. Alle spor efter toldbygningen er i dag væk.

Toldbygningen ved Toldbodgade og Grønland blev opført i 1838 og nedrevet i efteråret 1934. Bygningen dannede udgangspunkt for toldkammeret i Aarhus i perioden 1838-1869.

Frem til 1800-tallet havde Aarhus Toldkammer adresse forskellige steder i byen i private lejemål. I 1838 blev den første statsligt ejede toldbod opført ved Mindet ikke langt fra det nuværende Hotel Atlantic. Placeringen lige ved åmundingen på åens sydside gav den en central beliggenhed midt imellem den gamle åhavn og den nye kysthavn, der blev anlagt i 1840’erne.

Bygningen blev opført af en lokal håndværksmester. Den var i to etager, med kalket facade, et rødt tegltag og havde porte i gavlene. I andre byer blev der på lignende måde rejst statslige toldbygninger, idet et statsligt ejerskab gav en større uafhængighed til toldmyndighederne, der tidligere ofte havde været lejere i bygninger ejet af de købmænd, hvis import de skulle kontrollere.

Toldbygningen blev dog hurtigt overhalet af havnens og handlens rivende udvikling, og allerede i 1860’erne drøftede byens handelsstand mulighederne for en toldbygning med en mere central beliggenhed i forhold til den ekspanderende havn. Løsningen kom i 1869, hvor staten opførte en ny toldbygning på nordsiden af åmundingen på stedet, hvor Europahuset i dag ligger.

Efterfølgende blev den gamle toldbygning anvendt til forskellige formål. Blandt andet havde Gammel-Toldbods Restauration & Café og Sophus E. Johnsens Skibshandel adresse i bygningen.

Havneudvalget ved Aarhus Havnevæsen traf beslutningen om, at den gamle toldbod skulle nedrives ved et møde 25 september 1934. Den 16 oktober påbegyndtes nedrivningen af toldbodsbygningen. Først blev taget fjernet, og efter et par dage forventedes det at man kunne udlægge grunden til gade og plads til en ny fragtbil-station. Ved nedrivningsarbejdet kom en arbejdsmand til alvorligt til skade da et stykke af murværket skred sammen over ham. Den uheldige arbejder blev kørt til hospitalet hvor man først mente han ville komme sig, men knapt to uger senere døde han af sine kvæstelser.

Se også

Toldbygningen (1838-1869) på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=123733

Kilder og Litteratur

  • Fra åhavn til kysthavn - Århus havns historie til 1914, Århus Byhistoriske Udvalg og Erhvervsarkivet, 1990. Find bogen her.
  • Sejr, Emanuel: Gamle Århusgader : Anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961. Dynkarken s. 53-61. Find bogen her.
  • Aarhus Stiftstidende. Død efter Ulykkestilfælde. 08-11-1934.
  • Aarhus Stiftstidende. Mur væltet ned over en Arbejder. 29-10-1934.
  • Aarhus Stiftstidende. Den gamle Toldbod forsvinder. 17-10-1934.
  • Aarhus Stiftstidende. Til nedbrydning. 25-09-1934.