Havnegade 28

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Havnegade med nr. 28 i det hvide hus midt i billedet.
Fotograf: Mia Gulvad Jørgensen, 2021.

Havnegade 28 er en beboelsesejendom i fire etager, der blev opført i 1877. Byggeriet blev formodentlig startet for den velansete amtsbarber, Magnus Warberg, der på dette tidspunkt ejede matriklen. Warberg solgte matriklen fem måneder efter, at byggeriet stadig blev betegnet som byggeplads, og det er derfor muligt, at Havnegade 28 blev færdiggjort under en senere ejer. En arkitekt eller bygmester findes der ikke oplysninger om.

Tidligere bebyggelse på matriklen

Indtil Havnegade anlagdes i starten af 1860’erne, var pladsen, hvor Havnegade 28 ligger, blot en baghave til Skolegade 33, som vendte direkte ud til Aarhus bugten. Det er muligt, at der her har ligget et baghus, et skur eller lignende.

I 1840’erne udbyggedes Aarhus Havn med det inderste havnebassin, og terrænet neden for Skolegades baghuse – det vil sige området, hvor Havnegade nu ligger – blev fyldt op. I 1857 blev skellinjen mellem de private grunde i Skolegade og den nye havneplads fastsat. Efter Havnegades anlæggelse i starten af 1860'erne byggedes ejendomme langs den nye gade, hovedsageligt til forretninger, kontorer og virksomheder med relation til havnen.

Det vil sige, at der på matrikel 383a, hvor Havnegade 28 ligger, ikke tidligere har ligget en hovedbebyggelse, eksempelvis et forhus.

Baggrundshistorie

Frem til 1922 delte Havnegade 28 og Skolegade 33 matrikelnummeret 383, men blev dette år udstykket til henholdsvis matrikel 383a og matrikel 383b. Havnegade 28 blev altså opført på matriklen, der oprindeligt kun bestod af den ældre adresse, Skolegade 33. Ved opførelsen af Havnegade 28 i 1877 ejedes matriklen af amtsbarberen, Magnus Warberg. Warberg var i øvrigt bestyrer af byens eneste badehus, der lå i Skolegade.

Det kan formodes at ejendommen opførtes for Warberg, der på dette tidspunkt havde boet på matriklen i 49 år. Ejendommen var formentlig tænkt til yderligere lejemål til private eller forretninger på matriklen, da Warberg tilsyneladende ikke havde et personligt formål med den, siden han uden videre flyttede fra den. Han solgte ejendommen i februar 1878 til slagteren, Kämpfe, der dog solgte den videre til vognmand Jacob Jacobsen senere samme år. I september 1877 blev matriklens side ud til Havnegade beskrevet som en byggeplads, og det er derfor muligt, at byggeriet af Havnegade 28 blev gjort færdig under Kämpfe eller Jacobsen.

Bygningen har siden 1878 fungeret både som privat hjem, butik og restaurant.

Arkitektur

Ejendommen havde ved sin opførelse i 1877 oprindeligt kun de nederste tre etager, mens en kvist efter alt at dømme blev tilføjet omkring 1900-1901. Den øverste mansardetage blev påført i 1918 ved murermester Knud Nielsen. Ejendommen er bygget af mursten, har tegltag og en klassicistisk facade i tre fag. Stueetagen er gråmalet og udsmykket med refendfugninger, hvilket adskiller sig fra de øvrige etager, der er hvide og glatpudsede. Førstesalens vinduer er dekoreret med sokkel, trekantede frontoner og skulpturelle, søjlelignende elementer på hver side. Vinduerne på anden sal er ligeledes omgivet af søjler, der dog er bredere og mere enkle i deres udtryk. Alle vinduer er dannebrogsvinduer af nyere dato på nær stueetagens, der er rundbuede butiksvinduer. Ejendommens port og indgang til stueetagen, der er indrettet som restaurant, er ligeledes rundbuede. Midt på fjerde etage hænger en lille balkon.

Ejendommen udgør et bebygget areal på 99 kvadratmeter på grunden, og har et totalt bygningsareal på 435 kvadratmeter.

Havnegade 28 er tidstypisk i sit udseende med pudset facade, kraftige detaljer omkring vinduerne og vandrette delinger, som ofte ses på bygninger frem til 1890. Herefter blev blank mur med formsten og mønstre almindelige.

Med sit klassicistiske udtryk minder byggestilen om bygninger fra første halvdel af 1800-tallet, hvor klassicisme og empirestilen vandt frem. Den afviger dermed fra den middelalder- og renæssanceinspirerede stil, der fra midten af 1800-tallet – og altså ved bygningen opførelse i 1877 – blev mere og mere anvendt inden for arkitekturen. Dette gjaldt dog især større bygningsværker, og mindre huse fik ofte en facade som den på Havnegade 28.

Erhverv repræsenteret på matriklen

1879 er det første år, hvor Havnegade 28 kan findes i Aarhus Vejviser. Den viser, at stueetagen på dette tidspunkt var blevet indtaget af flag-, kompas- og sejlmager N. C. Feddersen, mens 1. sal stod tom og 2. sal blev beboet af forhenværende skibsfører Joh. Jensen. Bygningen tilhørte ejeren af Skolegade 33, der fra omkring marts 1878 og i over 30 år derefter var vognmand Jacob Jacobsen, som endda bosatte sig i Havnegade 28 i 1893.

Havnegade 28 husede i den første tid efter ejendommens opførelse overraskende få forretninger med direkte tilknytning til havnen og det omkringværende miljø. Ud over N. C. Feddersens flag- og sejlmager butik i 1879-82 og en skibshandler i 1898-99, var stueetagen præget af vognmænd, grønt- og cigarhandlere samt ekviperingshandlere. Først i 1913 kom A. Nyholms Skibshandel – senere Brødr. Nyholm & Co., A/S – til adressen, hvor de handlede med alt fra kartofler, høstsild og makrel til cykeludstyr, vaskemiddel og kultjære. Efter de lukkede i 1923-24, åbnedes grønthandlen, Havnens Torvehal, samme sted. Denne ejedes af købmanden, H. C. Andersen, der solgte både fjerkræ og grøntsager fra adressen og leverede til Hotel Royal og Varna Palæet i Aarhus, samt Hotel d’Angleterre i København og Hotel Himmelbjerget. Havnens Torvehal lukkede dog allerede et par år senere og gjorde plads til matriklens første café og restaurant med navnet, Skipperhuset, der åbnedes af Oscar Wachsmuth den 19. januar 1926. Her kunne man blandt andet få varme retter og smørrebrød og skylle det ned med en øl eller en snaps. I 1929 blev Skipperhuset overtaget af Fru K. Wissing, der efter alt at dømme selv ejede Havnegade 28 på dette tidspunkt. Skipperhuset fik herefter skiftende ejere, og lå tilsyneladende kontant – med undtagelse af få, midlertidige lukninger – på adressen frem til 2003. Op til 1990’erne et af byens mindre pæne værtshuse, men i 1993 blev stedet lavet om til en mere mondæn café under samme navn. 2003 blev Skipperhusets sidste leveår, da den med Jens Sveigaard som ny ejer genåbnede under det nye navn, Øl-molevitten, den 19. november dette år. Her kunne øl-entusiaster smage på et stort udvalg af både danske og udenlandske øl, indtil beværtningen lukkede i 2009. Herefter overtog Restaurant Europa lokalerne, hvor de har budt på dansk, såkaldt ”mormor-mad” uden eksperimentelle tvists frem til i dag.

Virksomheder, foreninger og andre formål på adressen

Årstal Virksomhed/formål Noter
1879-1882 Flag- og Sejlmager N. C. Feddersen Stuen
1880-1893 Mægler Chr. Smith (Schmidt)/Firma Chr. Schmidt og Søn 1. sal. Listes fra 1890 med ”Firma Chr. Schmidt og Søn”.
1883-1892 Vognmand P. Martens Stuen. Fra 1884: 2. sal.
1884-1890 Grønt- og Cigarhdl. L Brüldt (Bryldt) Kælder og stue. Listes fra 1890 kun som Cigarhandler.
1885-1888 Fuldmægtig C. Baastrup 2. sal
1890-1891 Mægler R Schmidt 1. sal
1891-1892 Cigarhandler N. P. Andersen Kælder og stue
1893 Cigarhandler Chr Gidsel Kælder og stue
1893-1912 Vognmand J. Jacobsen 2. sal. Fra 1894: 1. sal. Fra 1903: 2. sal. Fra 1908: 1. sal.
1894 Detaillist Charles Sørensen Kælder og stue
1898-1899 Skibshdlr. H L Bautrup Kælder og stue. Bopæl: Skolegade 33. 1899: Stuen og 2. sal.
1900-1902 Ekviperingshdlr. H R Hermansen Stuen og 2. sal. Listen i 1902 som ”Herreekviperinsh. Hermansen”.
1903-1905 Ekviperingsh. J K Jensen Stuen og 1. sal
1906-1907 Forvalter C Westh 1. sal
1907-1909 Ekviperingshdlr. R Jensen & Andersen Stuen
1911-1912 R Jensen & Co. Herreekvipering Stuen. Sandsynligvis fortsættelse af Ekviperingshdlr. R Jensen & Andersen.
1913-1923 A Nyholms Skibshandel/Brødr. Nyholm & Co., A/S Stuen. 1918: Stuen og 1. sal. 1919: Stuen. Skifter her navn til ”Brødr. Nyholm & Co., A/S” og ejer ejendommen sammen med Vognmand A Jacobsen. I 1920 er de ene ejere.
1914-1920 Vognmand A J Jacobsen 1. sal. Albert Johan Jacobsen, Jacob Jacobsens søn. 1918: Jacobsen er angivet som ejer af ejendommen og i 1919 som ejer sammen med Brødr. Nyholm & Co., A/S)
1920-1921 Aarhus Malt-Kaffe Compagni 1. sal
1922 Chr. E Christensen (Chokolade en gros) 1. sal
1922-1925 Østjysk Korn- og Foderstofforretning 1. sal
1924-1926 Havnens Torvehal (Grønthandel) Stuen
1926-1930 Edv. Petersen (Konserves en gros) 1. sal. 1928: 2. sal.
1927-1928 Restauratør O Wachsmuth Stuen og 1. sal
1929-1935 ”Skipperhuset”, Restauration v. Fru K. Wissing (hustru til ejendommens ejer). Stuen, en fortsættelse af O Wachsmuths restaurant, der også kaldtes ”Skipperhuset”. Blev overdraget til H. C. Bathum i 1936.
1936-1937 ”Skipperhuset” v. Restauratør H C Bathum Stuen
1938-2003 ”Skipperhuset” (Restauration) Stuen.
1938-1939 Slager N J Ditlev Stuen. 1939: 1. sal.
1938-XXXX Snedker J P Nielsen 2. sal. Da Aarhus Vejvisere fra 1945-1948 mangler, vides det ikke, hvornår han er flyttet fra adressen. Det er dog sikkert, det er inden 1949.
1940 Restauratør N A Petersen Sten og 1. sal
1941-1962 Restauratrice M Petersen Stuen og 1. sal. 1942: Listes som ejer af ejendommen.

I dag består ejendommen af en restaurant i stueetagen og fire lejligheder til beboelse i de øvrige etager.

Se også

Havnegade 28 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Havnegade 28

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Havnegade 28 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder