Havnegade 18

Fra AarhusWiki
Til venstre i billedet ses Sømandshjemmets indgang i den nye tilbygning. Foto: Poul Pedersen, 1975.

Havnegade 18 er en adresse på Havnegade ved den gamle havnefront i det centrale Aarhus. Adressen blev etableret efter at grunden, der tidligere havde været baggård/have til Skolegade 23, blev bebygget.

Om Havnegade 18

I 1885 stod en ny etageejendom på Havnegade 18 klar. Den 4-etager høje ejendom med loftsværelser blev bygget på grunden bagved Skolegade 23. Ejendommen skulle primært benyttes til beboelse, og bestod af 3-værelses lejligheder med udsigt ud over Aarhusbugten. Desuden var der kælderlokaler til rådighed i bygningen.

I 1898 overdrog Chr. Nielsen ejendommene Havnegade 18 og Skolegade 23 til bagermester P.J. Petersen for den nette sum af 40.000 kr.

Vinhandler M.N. Brinch ansøgte i 1907 Indenrigsministeriet om tilladelse til at beværte andre end rejsende i sit gæstgiveri i kælderen på Havnegade 18. Brinch havde tidligere, uden held, ansøgt om det selvsamme, men i modsætning til tidligere ønskede han at flytte sit gæstgiveri fra kælderen til stuen og 1. sal. Også denne gang fik Brinch afslag på sin anmodning.

Sort afdækning i vinduesrammerne og afspærring foran Havnegade 18. Billedet er taget kort tid før nedrivningen. Foto: Børge Venge, 1969.

Den stærkt forøgede skibsfart i slutningen af 50'erne og i starten af 60'erne betød, at der stilledes større krav til antallet af værelser for overnattende søfolk. Sømandshjemmet der hørte til i naboejendommen Havnegade 20 havde behov for at udvide antallet af enkeltværelser for sømænd, og til det formål havde Sømandshjemmet udset sig Havnegade 18. I efteråret 1961 købte Indenlandsk Sømandsmission, der drev Sømandshjemmet, derfor Havnegade 18. De havde ønsket om at opføre en ny bygning på stedet. Der skulle dog gå nogle år før det blev aktuelt med en nyere tilbygning til Sømandshjemmet.

Den anden naboejendom i Havnegade 16 var allerede i 1954 blevet bebygget med en moderne kontorbygning, og der kan ikke herske tvivl om at der blev indhentet inspiration fra tidens arkitektoniske trends til et kommende byggeri på Havnegade 18. I 1969 var tiden ovre for den flotte gamle etagebygning. Det var afgjort, at bygningen skulle rives for at en ny kontorbygning kunne bliver opført i moderne stil i lighed med den der prægede facaden på Havnegade 16.

Der var i 1993 ikke længere økonomisk grundlag for at drive et sømandshjem på Havnegade 18, og derfor havde Aarhus Kommune lejet bygningens lokaler til brug for genhusning af familier berørt af byfornyelsesprojekter. En større kontrovers om placering af et ungdomshostel drevet af, det i Mejlgade-beliggende, Kulturgyngen fik i 1994 kommunen til at se nærmere på mulighederne for at Kulturgyngen kunne drive deres kommende hostel fra lokalerne i Havnegade 18. Det blev en realitet, og den 20. juni 1994 åbnede ungdomshostellet City Sleep-In i det gamle sømandshjem.


Blueprint af facade på den gamle bygning på Havnegade 18. Scan: Aarhus Kommunes byggesagsarkiv, 1915.

Virksomheder, foreninger og andre formål på adressen

Årstal Virksomhed/formål Noter
XXXX-1903 Cigar- og Ølhandel.
1903-XXXX "Restaurationen"
1913-1926: Kafe Helsingborg (el. Café Helsingborg)
1928-XXXX: Café Granada
1938-XXXX: Spiserestauranten, Havnegade 18
1939-XXXX: Café Union
1946-XXXX: Nafta Service
1947-XXXX: Gross' Vulkaniseringsanstalt v. Valdemar Gross
Nyopført Ejendom (1969-70):
1970-1993: Sømandshjemmet Også beliggende Havnegade 20.Se også

Havnegade 18 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Havnegade%2018

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende. 30-09-1885.
  • Aarhus Stiftstidende. 20-12-1907.
  • Aarhus Stiftstidende. 24-01-1962.
  • Aarhus Stiftstidende. 16-08-1969.
  • Aarhus Stiftstidende. 10-10-1970.
  • Aarhus Stiftstidende. Nødplan for Sleep In. 07-03-1994.
  • Aarhus Stiftstidende. City Sleep-in åbner 20. juni i sømandshjemmet. 10-06-1994.