Christian Gøtzsche Filtenborg (1852-1919)

Fra AarhusWiki
Købmand og etatsråd Christian Filtenborg

Grosserer og etatsråd Christian Gøtzsche Filtenborg medlem af Aarhus Byråd 1897-1909. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Født 31. maj 1852 i Randers – død 12. oktober 1919 i Aarhus.

Søn af købmand og konsul i Randers Niels Filtenborg (1826-1875) og Andrine Eleonora Götzsche (1821-1901). Christian Filtenborg var gift med Marie Jensen (1869-1921).

Familievirksomhed

Christian Filtenborg kom til Aarhus i 1860’erne for at stå i lære hos J.C. Filtenborgs urmager og grossistforretning på Immervad. Det blev efterfølgende også til ophold i Tyskland, Schweiz og Frankrig. Ikke bare var J.C. Filtenborg farbror til den unge Christian Filtenborg, farbroderens hustru var også Filtenborgs moster. Familiebåndene var tætte, så da farbroderen flyttede til København i slutningen af 1870’erne, blev nevøen kaldt hjem fra sine udenlandsophold for at overtage den daglige drift af forretningen i Aarhus.

Få år efter J.C. Filtenborgs død i 1891, stod Christian Filtenborg som eneejer af forretningen i Aarhus og ure en gros firmaet Waldemar Holst i København, der var blevet opkøbt af farbroderen. Filtenborg selv stod ikke tilbage for udvidelser. Firmaet Hans Jensen & Co. (guld- og sølvvarer en gros) blev opkøbt, og snart var virksomheden en af Skandinaviens største.

Villa Alba

Filtenborgs Villa Alba ved Chr. Filtenborgs Plads med Dalgas Avenue til højre i billedet.

Filtenborg var en rig mand – i perioder byens rigeste. Da han i starten af 1900-tallet skulle bytte herskabslejligheden i Ryesgade 1 ud med en ny villa, blev der da heller ikke sparet på noget. Med en placering på det netop udstykkede areal langs den sydligste del af Strandvejen, fik Filtenborg ikke bare en fantastisk udsigt, men også prominente naboer som arkitekt Hack Kampmann og Oliefabrikkens direktør Martin Frederik Lausen.

Som arkitekt til sin nye villa hyrede Filtenborg den anerkendte arkitekt Sophus Frederik Kühnel, der i Aarhus blandt havde stået bag flere store offentlige byggerier som ArtillerikasernenLangelandsgade og brandstationen i Ny Munkegade. Villaen blev opført i tufsten, der var blevet fragtet op ad Rhinen, mens villaens indre blev præget af søjler, buer og udsøgt stukarbejde.

Huset gav han navnet Villa Alba.

En aarhusiansk bypatriot fra Randers

Godt nok var Filtenborg født og opvokset i Randers, men en større bypatriot skal man lede længe efter. Han var omkring forrige århundredeskift dybt engageret i livet i Aarhus. Fra 1897-1909 var han medlem af byrådet – noget som også kom til udtryk i Villa Alba. Fantasifulde stukrelieffer i husets hall skulle eftersigende forestille kollegaer fra Filtenborgs tid i byrådet – nogle ser rare ud, andre ser djævelske ud.

Også byens handelsliv var Filtenborg en aktiv del af – både i kraft af sin profession, men også i kraft af et utrætteligt engagement i handelsforeningslivet. Han var fra 1895-1903 formand for Aarhus Handels- og Kontoristforening, ligesom han også var bestyrelsesmedlem i Aarhus Handelsforening. Ligeledes var han medlem af skoledirektionen, skolerådet og Den norsk-danske Rutekomité. Han var formand for Overligningskommissionen, Aarhus Købmænds Hjælpekasse, Kong Christian IX børnehjem, Aarhus Teater, Jyllandsbankens Bankraad.

Desuden var han en af hovedkræfterne bag den store landsudstilling i Aarhus i 1909. Ikke bare var han en af de oprindelige initiativtagere til landsudstillingen i Aarhus, men han kom også til at fungere som hovedkasserer for landsudstillingen. Da økonomien skrantede, på trods af Filtenborg økonomiske talent, blev han i det stille også til den største bidragsyder. Det blev blandt hans store indsats ved landsudstillingen, som sikrede ham udnævnelsen til etatsråd.

Store donationer

Filtenborg brugte ikke kun sin rigdom på en prægtig bolig til sig selv. Urgrosseren var en jovial mand med et stort hjerte – og barnløs. Først da han var 57 år gammel blev han gift. Den udkårende Maria Sofia Jensen var med sine 40 år, også godt oppe i alderen i forhold til at stifte familie.

Det blev derfor ikke arvinger, som kom til at nyde godt af Filtenborgs formue. I forbindelse med sit 50 års jubilæum i Aarhus i 1917 delte han rundhåndet legater ud: Aarhus Håndværkerforening fik 10.000 kr., mens Aarhus Købmænds Hjælpekomite og Urmagernes Centralforening hver fik 15.000 kr. – svarende til over 500.000 kr. De fleste af Filtenborgs donationer blev dog givet i stilhed, uden offentlighedens viden.

Ved Filtenborgs død blev desuden testamenteret legater på 50.000 kr. til hhv. Aarhus Købmandsstands Hjælpekasse, Aarhus Håndværkerforening og Aarhus Handelsforening. Ved de to sidstnævnte skulle renter på 300-4000 kr. uddeles i portioner til børn i alderen 14-18 år, der var under værgerådet og ønskede at uddanne sig inden for handelsstanden eller som håndværker.

Derudover blev testamenteret 500.000 kr. til oprettese af C.G.F.s Stiftelse i Aarhus til Fordel for trængende Handlende og Haandværkere - i daglig tale kendt som Filtenborg Stiftelse. Her kunne forhenværende handlende og håndværkere eller disses enker søge om at få en fribolig, efter de var trådt ud af arbejdsmarkedet.

Kort før sin død i 1919 testamenterede Filtenborg en million kr. til studielegater til Aarhus Universitets studerende – svarende til knap 30 million kr. i dag. Universitetet var i 1919 dog endnu blot en drøm på forhandlingsbordet, så den store donation blev gjort betinget af at undervisningen på universitetet var sat i gang inden 27. december 1926. Hvis ikke tidsfristen blev mødt ville pengene tilfalde Filtenborgs søskende. Selvom tidsfristen blev overskredet med knap to år, indfriede Filtenborgs brødre alligevel hans sidste ønske. Dette på trods af de måtte sælge ud af virksomheden for at skaffe kapital.

I alt testamenterede Filtenborg 1.800.000 kr. til legater.

I 1929 omdannedes Forretningen til Aktieselskab med Familien som Hovedaktionær med to af Etatsraad Filtenborgs Brødre i Spidsen af Ledelsen.


Christian Gøtzsche Filtenborg blev begravet på Nordre Kirkegård, hvor hans store gravmæle, udført af Elias Rasmussen Ølsgaard (1873-1964), stadigt kan ses.

Christian Gøtzsche Filtenborg på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Christian Gøtzsche Filtenborg i AarhusArkivet

Litteratur og kilder