C.G.F.s Stiftelse i Aarhus til Fordel for trængende Handlende og Haandværkere

Fra AarhusWiki
Filtenborgs Stiftelse på Birketinget i 1924.

C.G.F.s Stiftelse i Aarhus til Fordel for trængende Handlende og Haandværkere blev oprettet efter donation fra urgrosserer og etatsråd Christian Gøtzsche Filtenborg. I daglig tale er stiftelsen blot blevet kaldt Filtenborgs Stiftelse.

Bygningen har adresse på Birketinget 2 - tidligere Lindevej 2-4. Bygningen blev opført i 1924 efter tegninger af arkitekt Carl Vilhelm Puck. Stiftelsen blev taget i anvendelse i 1925 på en grund erhvervet af Aarhus Kommune.

Stiftelsen blev oprettet ifølge C.G. Filtenborgs Legat til Fordel for trængende Handlende og Haandværkere fra 1922 for midler fra Filtenborgs testamente. Til legatet var henlagt et beløb af 500.000 kr. tillige med testators villa på Strandvejen, der senere blev solgt for godt 100.000 kr. Ifølge testators bestemmelse skulle indtil 250.000 kr. anvendes til opførelsen af en stiftelse med friboliger.

Oprindeligt indeholdt stiftelsen 9 treværelses og 9 toværelses lejligheder. En lejlighed var beboet af inspektøren. De øvrige lejligheder blev uddelt som friboliger til ældre urmagersvende, tidligere handlende, håndværkere og deres efterladte.

Stiftelsen blev byfornyet i 2005.

Stiftelsen i Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=filtenborgs+stiftelse

Kilder og litteratur

  • Jens Clausen og Johan Richter (red.): Aarhus gennem Tiderne, bd. 4, Aarhus 1941, s. 204.