C.G.F.s Stiftelse i Aarhus til Fordel for trængende Handlende og Haandværkere

Fra AarhusWiki
Filtenborgs Stiftelse på Birketinget i 1924.

C.G.F.s Stiftelse i Aarhus til Fordel for trængende Handlende og Haandværkere blev oprettet efter donation af midler fra urgrosserer og etatsråd Christian Gøtzsche Filtenborg. I daglig tale er stiftelsen blot blevet kaldt Filtenborgs Stiftelse.

Bygningen har adresse på Birketinget 2 - tidligere Lindevej 2-4. Bygningen blev opført i 1924 efter tegninger af arkitekt Carl Vilhelm Puck. Oprindeligt indeholdte stiftelsen friboliger for ældre urmagersvende, tidligere handlende, håndværkere og deres efterladte.

Aarhus Kommune har siden overtaget bygningen, og i dag betales en husleje.

Stiftelsen blev byfornyet i 2005.