Chr. Filtenborgs Plads

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Chr. Filtenborgs Plads under omlægning i maj 1938. Foto: Aage Fredslund Andersen, 1938, Den Gamle Bys billedsamling.

Chr. Filtenborgs Plads er en mindre plads der ligger overfor det rekreative Tangkrogen i den sydlige del af Aarhus. Pladsen ligger imellem vejene Dalgas Avenue, Kongevejen, Skovbrynet og Strandvejen.

Pladsen blev i 1929 opkaldt efter købmand, byråds- og etatsråd Christian Gøtzsche Filtenborg. Han var født i Randers og blev uddannet i udlandet. Han indtrådte i 1878 i sin onkels grossistforretning i Aarhus, som han overtog i 1895. Forretningen blev en af de største i branchen i Skandinavien. Indtjeningen var så god, at han kunne stifte flere store legater. Var medlem af flere bestyrelser, men vigtigst var hvervet som hovedkasserer for Landsudstillingen i 1909. Valgt til byrådet fra 1897 til 1909. Byggede den store Villa Alba, som stod færdig i 1904 og var tegnet af arkitekt Sophus F. Kühnel. Pladsen ligger som nabo til villaen. Filtenborg boede selv i villaen.

Pladsen var længe et knudepunkt i forhold til skovgæster til Friheden og resten af Marselisborgskovene. Sporvognsremisen lå ved siden af pladsen, og pladsen selv fungerede som af- og påstigningssted for kapervogne.

I 1938 gennemgik pladsen en stor omlægning, der har været med til at give pladsen dens nuværende udseende.

På pladsen blev i 1956 opstillet kunstneren Carl Lobedanz´ Bronzebjørn.

Chr. Filtenborgs Plads på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Chr. Filtenborgs Plads

Litteratur og kilder

  • Aarhus by's gader og veje, Vejteknisk Udvalg, 1948, Aarhus Stiftsbogtrykkerie A/S
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018