Ove Hammeleff (1914-1980)

Fra AarhusWiki
Ove Hammeleff

Kreditforeningsfuldmægtig Ove Hammeleff, medlem af Aarhus Byråd 1965 - 31. marts 1970 for Det Konservative Folkeparti.

Født 14. marts 1914 i Aarhus.

Forældre: trafikassistent, senere stationsforstander Hans Peter Hammeleff og hustru Ellen Andersen. Gift 30. januar 1940 i Aarhus med Elisabeth Christine Poulsen, født 13. oktober 1916 i Aarhus, datter af direktør Edvard Poulsen og hustru Anna Catfa Boisen.  

Karriere

Hammeleff blev student fra Aarhus Katedralskole 1932. I 1933 blev han ansat i Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening, hvor han 1947 avancerede til fuldmægtig. Samtidig studerede han på egen hånd jura og blev cand.jur. fra Københavns Universitet 1949. I perioden 1949-54 var han halvdagsfuldmægtig i sagførerfirmaet Jørgensen & Jølver. I 1956 fik han bestalling som sagfører, men deponerede den 1967. Hammeleff var medlem af senioratet i Aarhus Studentersangere 1951-55, kasserer i Nordre Grundejerforening 1960, landsformand for Danske Realkreditfunktionærers Landsforening 1961, medlem af ligningskommissionen 1962-65, af boligretten og af repræsentantskabet for Turistforeningen for Århus og Omegn. Hammeleff blev medlem af byrådet ved Inge Ehlers' udtræden 1965 og genvalgtes 1966.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale