Inge Ehlers (1929-)

Fra AarhusWiki
Inge Ehlers

Inge Ehlers var boligkonsulent, senere indretningsarkitekt og medlem af Aarhus Byråd i 1962-1965 for Det Konservative Folkeparti.

Født 7. december i Brædstrup, Ring sogn, Skanderborg amt.

Datter af arkitekt Henrich Ehlers og hustru Helga Jensen.

Uddannelse og Karriere

Inge Ehlers udgik i 1948 fra Horsens Statsskole med studentereksamen. Tre år senere fik hun, efter at have uddannet sig på Skolen for Boligindretning, ansættelse som boligkonsulent på et arkitektkontor i Kolding. I 1957 kom hun til Aarhus, og frem til 1965 virkede hun her, først som boligkonsulent og siden som freelance indretningsarkitekt.

Politik

I denne periode fæstnedes hendes politiske tilhørsforhold til Det konservative Folkeparti, og hun indvalgtes i repræsentantskabet for dets vælgerforening og i bestyrelsen for Aarhus Konservative Kvindekreds. Arbejdet her førte videre, og i 1962 fik Ehlers sæde i Aarhus Byråd. Blandt de arbejder, hun herigennem stiftede bekendtskab med, vandt især udformningen af rammerne omkring byens kulturelle liv og uddannelsesforhold hendes interesse, og hun lod sig specielt engagere i byens kunstindkøb. Ofte tog hun ordet i byrådet, og ikke sjældent var hendes mening en anden end flertallets. Da hun i 1965 flyttede til Göteborg, forlod hun byrådet og frasagde sig sine tillidshverv her. Siden 1968 virkede hun som freelance indretningsarkitekt i Ebeltoft.

Andre poster

Under sin periode i byrådet var Ehlers medlem af eller repræsentant i

Litteratur og kilder