Århus amts Skoleidræt

Fra AarhusWiki

Amtslig organisation, stiftet i februar 1947 med den opgave, at arbejde for at fremme udøvelsen af idræt og gymnastik i Aarhus Amt gennem instruktioner for lærere og lærerinder og ved stævner, hvor børn tilskyndedes til at yde deres bedste i deres daglige arbejde.

Den øverste myndighed var et repræsentantskab, sammensat ligeligt i helhold til de forskellige skoleformer, der gjorde sig gældende på land såvel som i by.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1974