N. J. Fjordsgades Skole

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra N.J. Fjordsgades Skole)
Indlæser kort...
N.J. Fjordsgades Skole får en tilbygning ud til Ingerslev Boulevard i 1961

N.J. Fjordsgades Skole var en folkeskole, der blev indviet i 1910 og lukket i 2016, hvor skolen flyttede i en nyopført bygning og skiftede navn til Frederiksbjerg Skole.

I april 1910 blev N.J. Fjordsgades Skole indviet under navnet Fjordsgades Borgerskole. Indvielsen fandt sted, selv om det kun var syv år siden Ingerslevs Boulevards Skole, også kaldet Frederiksbjerg Byskole, var blevet indviet blot 100 meter derfra. Tilsammen kunne de to borgerskoler tilbyde gratis undervisning til over 2000 aarhusianske børn fra Frederiksbjerg.

Skolen har adresse på N.J. Fjords Gade - opkaldt efter landøkonomen Niels Johannes Fjord.

En monumental skole

Den store trafik, som de to skoler ville genere, vakte bekymring hos byrådsmedlem overlærer Müller og Fælleslærerrådet i Aarhus. Oprindeligt havde skolekommissionen ønsket, at skolen skulle placeres, hvor Strandparken i dag ligger, men dette område var i forvejen lovet væk til Landsudstillingen, som blev afholdt året før skolens indvielse.

Også opførelsessummen, som blev kalkuleret til 380.000 kr. vakte bekymring i byrådet og byrådsmedlem Christian Gøtzsche Filtenborg fandt, at det var kolossale summer, de skoler efterhånden løb op i.

Men skolebyggerier var dengang som nu prestigebyggerier, og med den socialdemokratiske borgmester Jakob Jensen i spidsen var der var stemning for en monumental bygning. Tegningerne til Fjordsgades Skole kom arkitekt Ludvig A. Petersen til at stå for. I en periode på knap 20 år stod Petersen bag byggerierne af Ingerslev Boulevards Skole i 1903, Finsensgades Skole i 1907, N.J. Fjordsgades Skole i 1910, Samsøgades Skole i 1914 og slutteligt Læssøesgades Skole i 1921. Det store skoleboom skyldes først og fremmest den store befolkningstilvækst, som fandt sted i Aarhus fra 1870’erne og frem.

Christian Kofoed-Jensen, der tidligere havde været lærer ved Ny Munkegades Skole, blev ansat som overlærer, og 6. april 1910 kunne skoleudvalgets formand borgmester Jakob Jensen byde velkommen og overdrage den nye skole til skolekommissionens formand pastor Lyngby.

I modsætning til naboskolen Ingerslevs Boulevards Skole var Fjordsgades Skole en eksamensskole med både mellemskole og realklasser.

Alt i én bygning

Med N.J. Fjordsgades Skole fik Aarhus en skole, hvor alt, bortset fra overlærerboligen, var samlet i en enkelt bygning. Klasserum, lokaler for naturhistorie og fysik, husgerning og sløjd, sang- og gymnastiksale. De traditionelle to trappeforløb i gavlpartierne havde man kunnet reducere til en enkelt centraltrappe med dobbeltløb - ét trappeforløb til pigerne og ét til drengene - idet anvendelse af nye materialer og ændrede konstruktionsmetoder mentes stort set at have fjernet risikoen for brand. I forhallen sad en to meter høj H.C. Andersen-gipsafstøbning. H.C. Andersen kunne dog ikke i længden holde til børnenes 'omsorg', og i dag er han erstattet med en ugle af granit.

Fra første færd blev Fjordsgades Skole en af byens fire eksamensmellemskoler, hvori bogligt stærke elever fra naboskolerne fra og med sjette skoleår kunne optages efter bestået optagelsesprøve.

Indtil 1960 holdt elevtallet på Fjordsgade Skole sig omkring de 950 elever, men i løbet af 1960’erne faldt elevtallet pludseligt drastisk til omkring 500 elever. Det faldende elevtal i 1960’erne var generelt for Aarhus, hvilket havde flere grunde. For det første var Aarhus ved at være fuldt udbygget. For det andet var 1940’ernes store årgange nået igennem skolesystemet og for det tredje flyttede et stort antal unge familier til de nyoprettede parcelhuskvarterer, som voksede frem i forstadskvartererne.

Kønsopdelt undervisning

Undervisningen på Fjordsgades Skole var indtil 1946 kønsopdelt. Det samme var gældende for byens andre borgerskoler og Paradisgades, Christiansgades og Frederiks Allés skoler var rene pigeskoler, mens Valdemarsgades og Ny Munkegades skoler var rene drengeskoler. Samsøgades, Finsensgades, Nørrebroggades, Ingerslev Boulevards og Læssøesgades Skoler havde ligesom Fjordsgades Skole elever af begge køn, men med kønsopdelte klasser. De første mange år af skolens levetid havde pigerne og drengene sågar separate indgange samt en kønsopdelt skolegård.

Selv de voksne var kønsopdelte, idet lærerinderne underviste i pigeklasserne, og lærerne underviste i drengeklasser, samtidig med at de havde separate lærerværelser. Først i 1946 blev der oprettet blandede klasser, men vi skal dog helt frem til slutningen af 1960’erne, før de sidste rene drenge- og pigeklasser var forsvundet i Aarhus.

”Spanskrørs-affæren”

Undervisningen i 1930 var - selv set med datidens øjne - autoritær, hvilket nok skyldes at ca. 40 % af lærerne i Aarhus var over 50 år. Også på Fjordsgade Skole kunne eleverne mærke dette, og i drengenes gymnastiksal stod der med snørklede bogstaver ”LÆR AT LYDE, FØR DU LÆRER AT BYDE”.

I december 1952 rullede ”Spanskrørs-affæren”, som fik landsrækkende konsekvenser for brugen af spanskrør. 11 drenge fik en endefuld med spanskrøret efter at have fyret nogle ”kinesere” af i skolegården. Moderen til en af drengene tog et billede af sønnens forslåede ende, og den lokale presse dækkede sagen tæt. Sagen blev meldt til politiet, som henviste sagen videre til skolemyndighederne, og herefter gik debatten lystigt landet over.

Det var dog ikke alle elever, som var ubetinget glade for den mindre brug af korporlige afstraffelser. Som en tidligere elev på Fjordsgades Skole husker, kunne man nu ikke længere bytte en eftersidning ud med en hurtig lussing, og eftersidningen krævede forklaring overfor forældrene, mens lussingen kunne forbigås i tavshed.

Skolens brugere

Under krigen var skolens gymnastiksale i 1942/43 beslaglagt af tyskerne, og i krigens sidste måneder havde tyskerne sat sig på hele skolen.

En mere velkommen gæst var Århus Aftenseminarium, der i 1952 begyndte at bruge skolens lokaler. Seminariet voksede sig hurtigt stort og tog navneforandring til Marselisborg Seminarium.

Kommunens første børnehaveklasse oprettedes på Fjordsgades Skole i 1967, og fra 1981 var skolen med i et forsøg på at gøre 10. klasse til "et anderledes 10. skoleår" med bl.a. datalære på skemaet. I skoleåret 2009/2010 indførte skolen KRAI-konceptet, som står for Kompetencebaseret Rullende og Aldersintegreret Indskoling.

Skolen har gennem årene haft flere prominente elever, som blandt andre tæller den senere aarhusborgmester Bernhardt Jensen, forfatteren og filmmanden Jørgen Leth og fodboldspilleren Stig Tøfting. Også den senere aarhusborgmester Thorkild Simonsen (1926-2022) har haft sin gang på skolen. Det var, da han i 1953 blev ansat som nyuddannet lærer på skolen.

Frederiksbjergskole

I juni 2016 ophørte N.J. Fjordsgades Skole med at fungere som folkeskole. Det skete, da elever og lærere rykkede over på den anden side af Ingerslevs Boulevard til den nyopførte Frederiksbjerg Skole. Efter udflytningen gennemgik skolen en større modernisering, hvor blandt andet elevatorer blev installeret. Mange af de organisationer og foreninger, som tidligere hørte hjemme på Sct. Annagades Skole, har i stedet hjemsted på Fjordsgades Skole i dag.

Skolens sang

Som på de fleste af landets skoler startede dagen på N.J. Fjordsgades Skole i mange år med morgensang. I 1930’erne forfattede overlærer N.C. Larsen denne skolesang.


På hjørnet af Fjordsgade ligger et hus

med fornemme takkede gavle,

der høres hver morgen af stemmer et brus,

der samles vor ungdom med fart og sus

for at lære ved bog og ved tavle

Vor skole den rummer vel tusind børn

som Anna og Peter og Ole.

Med iver de slider og ta’r deres tørn

som gode og glade og lydige børn,

hver vil ære sit hjem og sin skole


De lærer at stave og læse i bog

de lærer at regne og skrive,

de prøver at lære de fremmede sprog

og på mat’matik og fysik blive klog,

men ej alle så vidt kan det drive


Men timerne iler, og dagene går,

de vokser i kundskab og kræfter,

og alt som de vokser, de bedre forstår,

at viden kan skaffe dem blidere kår,

den kan gavne i årene efter.


Som trækfugleskarer er børnene her,

snart udskrives Anna og Ole,

men det, de i barndommen rigtig fik kær,

beholder i skiftende tider sit værd,

sådan går det med Fjordsgades Skole.

Overlærer og skoleinspektører

N. J. Fjordsgades Skole på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

N. J. Fjordsgades Skole

Litteratur og kilder

  • Skoler og Skolegang i Aarhus 1930-1970, Ib Gejl red., Århus Byhistoriske Udvalg, 1978
  • Det er utroligt hvad vi kan: N.J. Fjordsgades Skole 1910-2010, Gudmund Auring, 2010.
  • Aarhus Byråds forhandlinger 07.05.1908, 21.05.1908, 25.02,1909
  • N.J. Fjordsgades Skole 1910-1985. 1985. Bestil materiale
  • Demokraten 06.04.1910, december/januar 1952
  • Århus Stiftstidende 06.04.1935, december/januar 1952

Se også

Eksterne henvisninger