Strandparken

Fra AarhusWiki

Strandparken er et kvarter og gader på Frederiksbjerg.

Dette boligområde blev opført på en del af det areal, der i 1909 var blevet anvendt til Landsudstillingen. I Chr. Ambt og Hack Kampmanns bebyggelsesplan fra 1898 var området udlagt som et mondænt villakvarter. Boligbyggeri i treetagers blokbebyggelse langs Strandvejen opført i 1935-1956. Strandparken nr. 26-31 er opført 1954-1956. Strandparken var en nyskabelse i det aarhusianske boligbyggeri og har Blidahparken i Hellerup og tilsvarende stokbebyggelser i København som forbillede. Den blev opført med funktionalismens idéer om lys og luft omkring boligen samt orientering af boligblokkene og indretning af lejlighederne efter lysindfaldet. Ejendommene blev opført med lavt tag og med pudsede facader malet i lyse pastelfarver. Boligerne blev tegnet af arkitekt Alfred Mogensen (1900-1986).

Strandparken på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Strandparken

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018