Botanisk Have

Fra AarhusWiki

Botanisk Have ligger mellem Eugen Warmingsvej, Vestervang, Langelandsgade og Den Gamle By.

I 1873 anlagde et nystiftet haveselskab, der senere fik navnet Det jydske Haveselskab, en planteskole, hvortil der var knyttet en prøvedyrkning af frugtsorter, på et areal udlejet af Aarhus Kommune. Arealet var på 8 tdr. land og var en del af Møllehavens Toft, hvor også Vesterbro Mølle lå.

Selskabet lejede med årene mere jord af kommunen, men driften gik dårligt, og kommunen måtte i 1911 overtage arealet. Kommunen besluttede, at der på arealet skulle anlægges en park, og i 1913 vedtog man, at der skulle anlægges en botanisk have. Ved samme lejlighed blev det også besluttet, at en del af haven skulle indrettes til, hvad der senere skulle blive til Den Gamle By.

I 1937 blev det besluttet at udvide haven mod nord og anlægge en vej gennem det udvidede område med tunnelforbindelse til Fuglebakkevej.

I dag rummer haven således over 2500 forskellige planter og buske, og haven samarbejder i den forbindelse med botaniske haver verden over for at bevare og udvide bestanden. I 1948 gennemgik haven en udvidelse, hvor der også blev anlagt en friluftsscene med amfiteatralske tilskuerpladser - her er blandt andet blevet holdt et utal af sommerarrangementet Parkunderholdning.

I 1970 kunne Aarhus Universitet indvie Væksthusene i Botanisk Have. Universitet "lejede" grunden gratis mod til gengæld at tilbyde fri entré til væksthusene.

Haven er på ca. 4,5 ha. Den benyttes flittigt af byens borgere til almindelig rekreation, og oplever i kraft af sit naboskab med Den Gamle By også mange besøg af turister.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Botanisk vejviser - fortegnelse over planter på friland i Botanisk Have i Århus, Århus 1973.
  • Aarhus byråds journalsager, byrådsmødet 7.oktober 1937, journalnr. 565-1937

Henvisninger

Botanisk Have