Vestervang

Fra AarhusWiki

Vestervangen er en privat boligforening, der har til huse i Vestervang 35-41 inden for Ringgaden og nord for Botanisk Have.

Boligblokkene Vestervang 1-10 og Vestervang 35-41 er opført i slutningen af 1960´erne. Og i 1980´erne kom de mellemliggende blokke til. Disse består bl.a. af et lokalcenter.

I løbet af 1990´erne opførtes børnehaveinstitutionerne nord for Vestervang 7-10 og senere plejeboligerne i områdets nordøstlige hjørne.

Arkitektfirmaet Friis & Moltke har tegnet Vestervang 35-45 i forbindelse med, at Aarhus Kommune udskrev en arkitektkonkurrence med henblik på bebyggelse af området.

Byggeriet er et af de tidlige eksempler på betonelementbyggeri i Danmark og er via en såkaldt tinglyst servitut beskyttet mod omfattende ændringer i byggeriets udvendige udtryk.

Vestervang på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Vestervang