Vestervang

Fra AarhusWiki

Vestervang er navnet på en aarhusiansk vej, boligområde og en boligforening.

Vejen

Vestervang ligger i den indre by. Vejen ligger mellem Langelandsgade og Poul Martin Møllers Vej. Vejen blev navngivet i 1968 efter et tidligere jordstykke i området, og er desuden navnet på den højtbeliggende boligbebyggelse nord for Botanisk Have tegnet af arkitekterne Friis og Moltke i 1967. Den moderne betonarkitektur består af højhusblokke med næsten 1000 lejligheder. Første etape stod klar i 1971, og anden etape i 1985. De rummelige lejligheder har faciliteter som elevator og underjordisk parkeringsanlæg.

Boligforeningen

Vestervangen er en privat boligforening, der har til huse i Vestervang 35-41 inden for Ringgaden og nord for Botanisk Have.

Boligblokkene Vestervang 1-10 og Vestervang 35-41 er opført i slutningen af 1960´erne. Og i 1980´erne kom de mellemliggende blokke til. Disse består bl.a. af et lokalcenter. I løbet af 1990´erne opførtes børnehaveinstitutionerne nord for Vestervang 7-10 og senere plejeboligerne i områdets nordøstlige hjørne.

Arkitektfirmaet Friis & Moltke stod bag tegningerne til Vestervang 35-45 i forbindelse med, at Aarhus Kommune udskrev en arkitektkonkurrence med henblik på bebyggelse af området. Byggeriet er et af de tidlige eksempler på betonelementbyggeri i Danmark og er via en såkaldt tinglyst servitut beskyttet mod omfattende ændringer i byggeriets udvendige udtryk.

Vestervang på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestervang

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018