Alfred Mougaard (1905-1993)

Fra AarhusWiki
Alfred Mougaard i 1950

Murermester, entreprenør, senere rådmand Alfred Mougaard, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1954 - 1966 og genvalgt 1966. Konstitueret rådmand 7. juli - 17. august 1961 og 7. december - 26. december 1962. Rådmand 27. december 1962 - 31. januar 1964 og 1. april 1966-1971, for Det Konservative Folkeparti. Ridder af Dannebrog.

Født 14. august 1905 i Fiskbæk sogn, Viborg amt. Forældre: boelsmand Jens Peter Mougaard og hustru Kristine Kristensen. Gift 1. gang 20. november 1936 i Vejlby med Gerda Karlsen, født 13. august 1907 i Vejlby, død 1. februar 1958 i Aarhus, datter af murermester Mikkel Karlsen og hustru Marie Petrea. Gift 2. gang 11. april 1965 i Viby med Karen Margrethe Lotte Haldbo, født 14. september 1933 i Aarhus, datter af distriktschef Svend Haldbo og hustru Anna Cecilie Hansen.

Karriere

Efter at have arbejdet ved landbruget kom Mougaard 1925 i lære hos murermester Albert Buskbjerg, Skibbild, og fik svendebrev 1929. 1932 tog han eksamen som bygningskonstruktør fra Aarhus Teknisk Skole. Efter arbejde som skorstensbygger og murersvend etablerede han sig som murermester og entreprenør i Aarhus 1935. Af byggearbejder, hvor han har medvirket, kan fremhæves Aarhus kommunes aldersrenteboliger, Studenternes Bolighus, Vejlby Skole, Skt. Knuds Skole, Frydenlundskolen, Brobjergskolen og Normalanatomisk Institut ved Aarhus Universitet. Da Mougaard blev rådmand i 1962, omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Mougaards andre poster

Mougaard har haft en lang række tillidshverv, for en del med tilknytning til hans fag. Han har været medlem af bestyrelsen for Aarhus Murermesterforening 1950-54, for Aarhus Håndværkerforening fra 1951, for Frederiksbjerg Grundejerforening 1952-63 (formand), for De Samvirkende Grundejerforeninger i Aarhus 1952-63 (formand), for Ensomme Gamles Vel 1956, for Frederiksbjerg Handels- og Håndværkerforening 1958, for Danske Elværkers Forening, for N. Kochs Skole og for Turistforeningen for Aarhus og Omegn. Han har været medlem af repræsentantskabet for Købstædernes Almindelige Brandforsikring 1957-64, branddirektør 1964-66, og vurderingsmand for Arbejder Spare- og Lånekassen, for Århus og Omegns Bank og for Landsbankernes Reallånefond.

Mougaard som rådmand

Under rådmand Aage Marchers sygdom var Mougaard konstitueret i hans sted, og efter Marchers død 1962 blev han rådmand for magistratens 2. afdeling. Han nedlagde dog embedet, da han i 1964 udnævntes til branddirektør under Købstædernes Almindelige Brandforsikring, men fortsatte som byrådsmedlem. Da rådmand Oluf Nielsen 1966 ikke opnåede genvalg, indvilligede Mougaard i at overtage posten som rådmand for 5. afdeling. Efter Th. A. Klostergaard repræsenterede Mougaard håndværksmestrene i Aarhus Byråd. Både som menigt medlem og som rådmand udførte han et betydeligt arbejde, præget af grundighed og sagkundskab, ikke mindst hvad angår bygge- og boligsager. Sammen med sin hustru har han skænket byen en bronzebjørn, udført af Carl Lobedanz og opstillet 1956 på Chr. Filtenborgs Plads.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Taksationsmand 1958-66 Vurderingsmand i nordre skyldkreds, 3. distrikt 1958-66 og 5. distrikt 1966

Litteratur og Kilder

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.138176 longitude=10.206596> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.206596, 56.138176] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>