Boligkommissionen

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd nedsatte en Boligkommission i henhold til lov nummer 212 af 31. maj 1939 om boligtilsyn og sanering af sunde bydele, § 4 jvf. indenrigsministeriets cirkulære nummer 281 af 2. november 1940.

I henhold til lovens § 4 stk. 3 skal sammensætningen af kommissionen godkendes af indenrigsministeren, der skal påse, at både læge-, rets- og bygningskyndige sagkundskab er repræsenteret.

Boligkommissionen har til opgave, at tilvejebringe og opretholde forsvarlige boligforhold i byen ved dels at sikre bolighygiejnen i eksisterende bebyggelse og dels ved nedrivning af usunde beboelsesområder.

Ved en byrådsbeslutning 21. august 1941 blev boligkommissionen endelig nedsat.

Boligkommissionens medlemmer

  • Svend Unmack-Larsen, civildommer, formand for kommissionen (1941-
  • Amtslæge L. Juul (1941-1945)
  • Bygningsinspektør Kr. Møller (1941-
  • Arkitekt Klemann (1941-
  • Murer S. F. Sørensen (byrådsmedlem) (1941-
  • Tømrermester Siig (byrådsmedlem) (1941-
  • Købmand Kloster (byrådsmedlem) (1941-
  • Amtslæge Ejnar Øllgaard (1945-

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951