Boligkommissionen

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd nedsatte en Boligkommission i henhold til lov nummer 212 af 31. maj 1939 om boligtilsyn og sanering af sunde bydele, § 4 jvf. indenrigsministeriets cirkulære nummer 281 af 2. november 1940.

I henhold til lovens § 4 stk. 3 skal sammensætningen af kommissionen godkendes af indenrigsministeren, der skal påse, at både læge-, rets- og bygningskyndige sagkundskab er repræsenteret.

Boligkommissionen har til opgave, at tilbejebringe og opretholde forsvarlige boligforhold i byen ved dels at sikre bolighygiejnen i eksisterende bebyggelse og dels ved nedrivning af usunde beboelsesområder.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951