Brobjergskolen

Fra AarhusWiki

Brobjergskolen er en sammenlægning i 1961 af Valdemarsgades Skole og Frederiks Allés Skole.

Indlæser kort...
Sammenbygningen af Valdemarsgades Skole og Frederiks Allés Skole i 1960

Valdemarsgades Skole blev med Vilhelm Puck som arkitekt bygget 1879/1880 og taget i brug som fælleskole for drenge og piger i maj 1880. I henhold til Vedtægt for 'Aarhus Købstads Skolevæsen af 1880' var Søndre Byskole det officielle navn, og Valdemarsgade var sammen med Nordre Byskole i Paradisgade "bestemt for alle skolepligtige børn fra (8)9 til 14 års alder, som ikke på anden måde modtager lovbefalet undervisning". Hovedbygningen i to etager med kælder havde plads til 14 normalklasser og en overlærerbolig, og hertil kom et fritliggende gymnastikhus, som med sin enlige gymnastiksal befriede den nye skoles elever for at skulle tage turen til byens hidtil eneste gymnastiksal i Paradisgade. Skolens indretning blev snart genstand for offentlig kritik, og det måtte stå klart, at foretagne besparelser havde haft et forkert sigte.

Med opførelsen 1883/1884 af Frederiks Allés Skole, som placeredes klos op ad skolen i Valdemarsgade, fik byen en Søndre Pigeskole, og byskolen blev herefter som Søndre Drengeskole en skole udelukkende for drenge. Den nye skole lignede på mange måder sin "tvilling", men arkitekt Carl Lange benyttede sig i modsætning til Puck af midtkorridorer. Gymnastiksalen måtte skolerne være fælles om, og opførelsen af en overlærerbolig ud mod Thyrasgade - nu Skt. Nicolaus Gade i 1889 medførte, at begge skoler kunne inddrage de oprindelige overlærerlejligheder i hovedbygningerne og indrette dem til undervisningsformål.

Begge skoler var i modsætning til betalingsskolerne i Vestergade og Møllestien friskoler, og det syvårige skoleforløb bestod af en toårig forskole og en efterfølgende femårig hovedskole. Den lavere Borgerdrengeskole i Møllestien blev nedlagt, samtidig med at Valdemarsgades Skole i maj 1880 indledte undervisningen. Skoleloven af 1903 indførte eksamensmellemskolen, men der skulle gå ikke mindre end et halvt århundrede, før den første mellemskoleklasse i 1951 blev oprettet ved skolerne i Valdemarsgade og Frederiks Allé Det var først i 1911, skolemyndighederne fandt det påkrævet at ombygge og udvide det gamle, primitive gymnastikhus fra 1880/1881. Opgaven tilfaldt arkitekt Ludv.A. Pedersen, og resultatet blev, at skolerne herefter havde hver sin gymnastiksal og hver sin sangsal. I forbindelse med skolesammenlægningen i 1961 blev den gamle gymnastiksalsbygning nedrevet og afløst af en moderne og meget rummelig fløj med sportsaula, gymnastiksal, sangsal, metalsløjdlokale og tandklinik.

Elevtallet på hver af de to skoler lå i årtierne frem mod sammenlægningen i 1961 nogenlunde jævnt i underkanten af de 600, men også Brobjergskolen blev mærkbart ramt af midtbyens faldende folketal. I midten af 70´erne var elevtallet mere end halveret, og frygten for nedlæggelse var ikke ubegrundet. Men Brobjerg klarede frisag, og skolens inspektør fra 1964 til 1970, skolerådmand og senere borgmester Thorkild Simonsen (1926-2022), kunne forsikre offentligheden og dermed sine tidligere kolleger om, at der ikke ville blive nedlagt flere skoler i midtbyen. Det varede til slutningen af 80´erne. Da ringede klokkerne på ny, og denne gang skulle det vise sig at være alvor. Skolen blev med sine ca. 250 elever fordelt på 17 klasser nedlagt i 1988. Et stort antal fremmedsprogede børn og deres lærere blev overflyttet til Læssøesgades Skole, som dermed blev meget større og med ikke mindre end 18 talte sprog en skole af internationalt tilsnit. Brobjergskolens fysiske eksistens var ikke truet, men med funktion som fritids- og kulturcenter havde byrådet sikret sig, at skolens arealer senere vil kunne bruges til andre formål.


AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Brobjergskolen

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Brobjergskolen 1880-1980. 1980 Bestil materiale

Se også