Valdemarsgades Skole

Fra AarhusWiki

Valdemarsgades Skole blev med Vilhelm Puck som arkitekt bygget 1879/1880. Arkitekt Carl Lange stod for selve opførelsen, samme arkitekt, som stod for opførelsen af Frijsenborg slot.

Skolen, der var en drengeskole, blev indviet 2. marts 1880 og taget i brug i maj 1880.

Der var indgang til skolen fra såvel Valdemarsgade som den daværende Dagmarsgade.

I henhold til Vedtægt for 'Aarhus Købstads Skolevæsen af 1880' var det officielle navn på Valdemarsgades Skole Søndre Byskole, og opstod som et supplement til Nordre Byskole i Paradisgade. Både Nordre og Sønder byskole var Friskoler og dermed "bestemt for alle skolepligtige børn fra (8)9 til 14 års alder, som ikke på anden måde modtager lovbefalet undervisning". De var altså et modstykke til de betalingspligtige borgerskoler.

Valdemarsgades Skole opstod, efter en forbedring af Aarhus skolevæsenet, i et forsøg på at nedsætte antallet af elever i klasserne.

Valdemarsgades Skole 1880. Med den karakteristiske klokke ved indgangen, som der blev ringet med, når frikvartererne var slut
Valdemarsgades Skole med gymnastikbygningen ved Frederiks Allé skole under nedrivning i 1959. Med indgangene fra Dagmarsgade. I baggrunden Valdemarsgade og kasernen

Stor skole med lokummer

De første mange år havde skolen op mod 1000 elever, et tal der i 1980'erne blev reduceret til omkring 300 elever.

Hovedbygningen i to etager med kælder havde plads til 14 normalklasser og en overlærerbolig, og hertil kom et fritliggende gymnastikhus, som med sin enlige gymnastiksal befriede den nye skoles elever for at skulle tage turen til byens hidtil eneste gymnastiksal i Paradisgade. I 1889 opførte man en ny overlærerbolig, senere kaldet inspektørbolig, ud mod Skt. Nicolaus Gade.

Toiletforholdene var regulære lokummer i skolegården - med 'frit fald i kummen' så at sige.

Skolens indretning blev snart genstand for offentlig kritik, og det måtte stå klart, at foretagne besparelser havde haft et forkert sigte.

Mange skoleelever havde en skolehave ved boldbanerne på Ingerslevs Boulevard. Det var også hertil drengene skulle gå, når de i gymnastiktimerne skulle spille fodbold.

Valdemarsgades Skole blev i 1961 lagt sammen med Frederiks Allés Skole og omdøbt til Brobjergskolen.


Se også


Litteratur og kilder

  • Chr. Buur: Aarhus Skolevæsens historie
  • Mette Risom Stavad og P. Rahbek Kristensen: Brobjergskolen 1880-1980. 1980
  • Kurt Lundskov: 'Det gamle Aarhus. 2016

Koordinater: <mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.151295 longitude=10.200068> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.200068, 56.151295] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>