Slagtehusrådet

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd vedtog den 30. september 1954 at oprette et slagtehusråd med henblik på at virke som rådgivende komité i forhold til principielle spørgsmål vedrørende udnyttelse af slagtehusets og kvægtorvets anlæg og drift.

Organisation

Slagtehusrådet er sammensat af udvalget for de kommunale værker med mere og en repræsentant for hver af følgende foreninger og virksomheder: Århus amts landøkonomiske selskab, Århus oplands lokale landboforening, Århus amts husmandsforeninger, Danske landbrugsbrugeres kreatursalgsforening, Andelsselskabet Århus kreatureksportforening, Århus slagtermesterforening, Århus slagterlaug og mesterforening, Slagtersvendenes fagforening, Dansk eksportør- og kødgrossistforening, A/S Århus flæskehal og Viggo Østergaard A/S.

Formand: Rådmanden for magistratens 5. afdeling

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1974