Vejlby Skole

Fra AarhusWiki

Med opførelsen af Risskov Skole i 1920´erne mente sognerådet i Vejlby-Risskov, at der var tilvejebragt en varig løsning på kommunens skoleproblemer. Befolkningsudviklingen efter krigen pegede dog i en anden retning, og i tiden før kommunesammenlægningen i 1970 anså sognerådet det for nødvendigt at iværksætte ikke mindre end tre store skolebyggerier. Først rejste Vejlby Skole sig som en anden fugl Føniks af asken, siden kom Strandskolen og Jellebakkeskolen til.

Den ny Vejlby Skole blev med Olaf Sahl som arkitekt taget i brug i august 1954, da den lille fløj var bygget, og 5. november 1958 fandt den officielle indvielse sted. Elevtallet rundede snart de tusinde for derefter at falde til mellem fem og seks hundrede i 80´erne. I skoleåret 2000/01 har skolen 453 elever fra børnehave- til 9. klasse med 90 børn i skolefritidsordningen. Gruppen af 2-sprogede elever udgør en femtedel af samtlige.

Vejlby Skole fungerede i en årrække før seminariesammenlægningen i 1989 som øvelsesskole for Aarhus Seminarium, og ved årtusindskiftet har skolen været meget omtalt som skolen, der ud fra et initiativ fra eleverne ville arbejde målrettet på at skabe mobningsfrie miljøer overalt. Fra yngste til ældste klasse, fra det ene hjørne af skolen til det andet. Forsøget foranledigede socialminister Henrik Dam Kristensen til at besøge skolen 28. april 2000, og han udtrykte sin store begejstring for det, han så og ikke mindst hørte eleverne sige.

Vejlby Skole lukkede i 2013

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Se opslag "Risskov Skole" i Århus Leksikon