Thorvald Anton Klostergaard (1883-1961)

Fra AarhusWiki
Thorvald Anton Klostergaard

Tømrermester Thorvald Anton Klostergaard medlem af Aarhus Byråd 1. april 1946 - 31. marts 1954 for Det Konservative Folkeparti. Ridder af Dannebrog.

Født 14. december 1883 i Tvilum sogn, Skanderborg amt, død 9. februar 1961 i Aarhus. Forældre: Lærer Kresten Sørensen og hustru Ane Eleonora Jensen. Gift 1. gang 6. marts 1909 i Aarhus med Hanne Caroline Svendsen, født 4. november 1883 i Aarhus, død 5. juni 1936 i Aarhus, datter af typograf Ludvig Anton Svendsen og hustru Karen. Gift 2. gang 16. september 1938 i Aarhus med Kirstine Marie Jensen, født 16. september 1886 i Aarhus, død 13. juli 1960 i Aarhus, datter af murer, senere borgmester Jakob Jensen og hustru Andrine Petrine Rasmine Boyesen.

Karriere

Klostergaard tilbragte det meste af sin barndom i Gosmer, hvor hans far var lærer. I 1899 kom han i lære hos tømrermester P. Chr. Pedersen, Aarhus og løste svendebrev i 1904. Efter at have arbejdet som svend i Tyskland, Schweiz, Frankrig, Belgien og Danmark etablerede han sig 1911 som tømrermester i Frederiks Allé. Virksomheden omfattede både tømrer- og bygningssnedkerarbejde. Senere flyttede den til Nørre Allé, og i 1945 optog han svigersønnen Henry Andersen som kompagnon i firmaet. Af byggearbejder, hvor han har medvirket, kan nævnes Aarhus Stadion, Hotel Regina, Folkebiblioteket, Købmands- og Håndværkerbanken, Rådhuset, Kommunehospitalet og ombygningen af Ny jydske Kjøbstad-Creditforening. Uden for Aarhus var Klostergaard også rådgiver ved opførelsen af Horsens og Randers Stadion.

Foreningslivet

Som ung var Klostergaard aktiv idrætsmand inden for fodbold og kricket, og sporten beholdt hans interesse gennem årene.

Klostergaards alsidige arbejde i byrådet er blevet karakteriseret ved soliditet, ordholdenhed, evne til samarbejde, en saglig og sund indstilling til problemerne.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder