Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk

Fra AarhusWiki
Savværket ved Hjortensgade.

Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk (el. Tømrermesternes Damp-Save og Høvleværk) blev dannet i 1898 af en sammenslutning af 40 tømrermestre.
Det blev ved oprettelsen besluttet, at virksomheden skulle oprettes som et aktieselskab. Aktiekapitalen var ved begyndelsen omkring de 40.000 kr., men det var hensigten at den skulle forøges yderligere. Det var ikke tiltænkt, at der skulle drives trælasthandel.

Ved dannelsen valgtes til bestyrelsen:

 • Jens Peder August Sørensen (formand)
 • Koch (sekretær)
 • Arnoff Thomsen
 • A. R. Sørensen
 • S. Petersen
Scan: Aarhus Vejviser, 1900.

Lokationer

I februar 1899 forespurgte Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk byrådet, om der i kommunen fandtes et stykke jord på godt 1½ tdr. land til salg, passende til drift af et savværk, og helst i nærheden af havn eller banegård. Til denne forespørgsel blev man anvist, at planerne om Marselisborg-terrænnets bebyggelse endnu ikke var så fremskredne at der lå en afklaring om området, men at muligheden fandtes senere på efteråret.[1] I april fik man en tilbagemelding på forespørgsel på plads mellem Læssøesgade og baneterrænet, men her forlød det, at der ikke kunne svares på muligheden for plads, da der var planlagt oprettelse af gader i området.[2] Beslutningen om at overlade en del af arealet ved Læssøesgade til tømrermestrene blev dog godkendt i november 1899, og derefter kunne Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk købe sig godt 2 tdr. land.[3]

Ved indgangen til år 1900 opkøbtes et savværk ved Hjortensgade af Aarhus Trælasthandel A/S for en pris af 175.000kr.[4]
I januar 1971 besluttede Aarhus byråd, som led i en plan om opførelse gader, at købe ejendommene Hjortensgade 23, Saltholmsgade 7 og 20. Ejendommene solgtes for et samlet beløb på 1,5 mio. kr.[5]


Litteratur og Kilder

 • Aarhus Stiftstidende. Et nyt DampSave og Høvleværk i Aarhus. 08-12-1898.
 1. Aarhus Byrådsforhandlinger for 1899. Mødet 23. Feb. 1899. 86/99.
 2. Aarhus Byrådsforhandlinger for 1899. Mødet 20. April 1899. 86/99.
 3. Aarhus Byrådsforhandlinger for 1899. Mødet 2. Novbr. 1899. 411/99.
 4. Aarhus Stiftstidende. Et savværk solgt for 175.000 kroner. 03-01-1900.
 5. Aarhus Stiftstidende. Køb til gadeplan. 09-01-1971.