Civilforsvaret for Storårhus

Fra AarhusWiki

Civilforsvarskommissionen for Storårhus oprettedes i henhold til § 21 i lov nummer 152 af 1. april 1949 om civilforsvaret.

I henhold til lovens § 22 skal kommissionen i fredstid organisere og opretholde en brandtjeneste, en teknisk tjeneste og rydningstjeneste, en gas- og fosfortjeneste, en socialtjeneste og en beskyttelse af kommunale livsvigtige virksomheder.

Kommissionen skal endvidere føre tilsyn med bedriftsværn, den frivillige egnsbeskyttelse (karré- og villaværn og lignende).

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951