N. Kochs Skole

Fra AarhusWiki

Nikoline Kochs Skole hed oprindeligt "S. Lindhards højere Pigeskole". Skolen blev grundlagt i 1866 af frøken Sophie Lindhard, som var dens leder de første 50 år. Det første skoleår havde skolen tre elever, og den førte de første årtier en omtumlet tilværelse med lokaler først i Mejlgade, så i Skolegade og Østergade for omkring århundredskiftet at ende i ejendommen Christiansgade 18.

I 1916 overtog Nicoline Marie Koch skolen, hvis elevtal var steget til 74. Hun blev en af de første kvindelige skoleinspektører ved købstadsskolerne. Skolens navn blev herefter "N. Kochs Skole". I 1918 byggede hun sin egen skolebygning på hjørnet af Mørksgade og Louisegade. Frøken Koch sikrede skolens fremtid ved at gøre den til realskole. Også piger skulle kunne fremvise eksamenspapirer for at kunne få en selvstændig livsstilling. Allerede samme år som hun overtog skolen, oprettede hun derfor en 1. mellemklasse. I 1920 tog de første elever mellemskoleeksamen, i 1921 realeksamen. Skolen voksede hurtigt. De første seks år efter frøken Kochs overtagelse steg elevtallet fra 74 til ca. 300. Efter Frøken Kochs død i 1932 blev skolen overtaget af lærerinde fru K. Nordby, der drev skolen som en privat fællesskole. Hun var skolens leder indtil 1963, hvor skolen blev en selvejende institution.

Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • K. Nordby: N. Kochs Skole 1866-1966. i: festskrift i anledning af N. Kochs Skoles 100 års jubilæum. Bestil materiale