Aage Hansen Marcher (1897-1962)

Fra AarhusWiki
Aage Hansen Marcher

Postforvalter, senere rådmand Aage Hansen Marcher, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1950 - 31. marts 1954, igen 2. marts 1955 - 26. december 1962. Rådmand 1955-1962 for Det Konservative Folkeparti.

Født 21. maj 1897 i Rønne, død 26. december 1962 i Aarhus. Forældre: Postekspedient, senere postmester Jens Peter Marcher og hustru Ane Hansigne Hansen. Gift 27. februar 1925 i Haslev sogn, Sorø amt med Grete Jensen, født 14. juni 1901 i København, datter af boghandler Alfred Jensen og hustru Ellen Kamilla Nielsen.

Karriere

Efter realeksamen fra Åkirkeby Skole blev Marcher ansat ved Post- og Telegrafvæsenet, først som elev i Herlufmagle, dernæst i 1919 som assistent i København og i 1924 i Haslev. 1938 forflyttedes han til Aarhus som overassistent, i 1945 forfremmedes han til kontrollør og i 1952 udnævntes han til postforvalter ved den nyoprettede avispostekspedition. Fra 1955, da han overtog posten som rådmand, havde han tjenestefrihed uden løn.

Marchers Foreningsarbejde

1941-53 var han formand for Dansk Post- og Telegrafforenings 5. kreds og medlem af foreningens hovedbestyrelse.

Politik

Allerede i Haslev havde han været medstifter af den stedlige KU-afdeling, og i Aarhus kom han hurtigt ind i politisk arbejde. Han var formand for den konservative vælgerforening 1947-55 og for amtsudvalget for de konservative vælgerforeninger. Ved valgene i 1945 og 1947 var han opstillet som konservativ folketingskandidat i henholdsvis Randers og Skanderborg amtskreds. Marcher var medlem af byrådet fra 1950.

Marcher ved rådmandsposten

Han opnåede ikke valg i 1954, men ved rådmand J.C. Sørensens udtræden 1955 rykkede han atter ind i byrådet og overtog straks rådmandsposten. Hans arbejde både som menigt medlem og som rådmand var præget af flid, grundighed og evne til venlig forhandling. Af de betydelige sager, han som rådmand har arbejdet med, kan fremhæves bebyggelsesplanerne for det indlemmede Skejby-Lisbjerg, opførelsen af Marselisborg Renseværk, udvidelsen af Nørreport og byens parkeringsproblemer.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder