Marselisborg Renseværk

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Marselisborg Renseværk (el. Marselisborg Rensningsanlæg) er et renseværk beliggende øst for Strandvejen ved den nordligste del af Tangkrogen. Sydbyens nye mekaniske renseværk blev opført i perioden 1962-1966, og blev officielt indviet den 31. august 1966. Renseværket blev tegnet af arkitekterne Mogens Klinge og J. Juul Møller, mens rådgivende ingeniører på projektet var firmaet Rambøll & Hannemann repræsenteret ved civilingeniør T. Ougaard.

Opførelsen af et nyt renseværk i den sydlige del af Aarhus skulle være det store skridt på vejen til at løse problemerne med spildevandsforurening i Aarhusbugten. Med rensning af spildevandet før dets udløb i bugten ville aarhusianere med mere ro i sindet kunne bade i bugtens vand.

I 1944 var firmaet J. Krüger A/S af Stadsingeniørens Kontor blevet bedt om udarbejde et foreløbigt forslag til et nyt rensningsanlæg for den sydlige del af Aarhus. Der gik dog en rum før før den egentlige planlægning blev igangsat. I midten af 1950'erne var der konkrete forslag til den endelige udformning af det nye renseværk, og det vurderedes på dette tidspunkt at udgifterne til opførelsen ville ende på omtrent 5 mio. kr.

Licitation og omkostninger

Opførelsen af Marselisborg Renseværk blev sendt i licitation i januar 1962 med endelig budfrist 6. februar samme år. Det ansloges ved licitationens start at opførelsen ville vare to til tre år, og at de samlede udgifter ville nærme sig 3,5 mio. kr. Det helt nøjagtige bevillingsbeløb Aarhus Byråd afsatte til projektet var 3.488.000 kr., som skulle udgøre de samlede omkostninger forbundet til opførelsen af Marselisborg Renseværk. Måneden efter anmodede rådmand for magistratens 2. afdeling Aage Marcher om yderligere en million på driftsbudgettet til opførelsen af Marselisborg Renseværk, så den budgetterede sum løb op i 4.582.000 kr.

Aarhus Kommune havde ved magistratens 2. afdeling allerede 5. marts 1959 indgået en kontrakt med det københavnske firma Harvey & Co. om leverance, montage og installation af maskinerne til det nye renseværk. Udgifterne til maskinanlæggene forventedes ikke at udgøre mere end ca. en halv mio. kr. Byrådet havde ved kontraktens indgåelse endnu ikke givet den fornødne bevilling, og i stedet anmodedes magistatens 2. afdeling til at godkende kontraktforslaget.

Opførelsen

Kort over placering af mulig udløbsledning fra Marselisborg Renseværk. Stadsingeniørens Kontor. 1970

I efteråret 1962 gik arbejdet med at opføre sydbyens renseværk i gang, og i december 1962 var den ene af to store bundfældningstanke næsten færdigstøbt, mens der også var udgravet til den anden tank. Tankene var hver 33 meter i diameter og deres samlede kapacitet ville blive på godt 3575 kubikmeter svarende til ca. 3.5 mio. liter vand, hvoraf 362 liter forventedes at løbe igennem bundfældningstankene hvert sekund. Kapaciteten af renseanlægget var udmålt til at dække spildevandet fra godt 80.000 indbyggere. Ved renseværket blev der opført en 39 meter lang værkstedsbygning, der også rummede sandfanget, tavlerum og folkelokaler. Tre store ledningssystemer skulle føre spildevand til anlægget. Den ene ledning tog spildevand fra det nærmeste område ved renseværket, mens den anden også tog spildevand fra et lokalt kvarter samt Holme-Tranbjerg Kommune, mens den store tredje og sidste ledning kom fra Aarhus Kloakpumpestation ved Jægergårdsgade.

Udover opførelsen af renseanlægget opførtes også en større ledning til transport af slam til renovationsværket Eskelund. Desuden renoveredes Aarhus Kloakpumpestation ved en betydelig udvidelse.

Selvom Marselisborg Renseværk blev taget i brug i 1966, blev den lange udløbsledning i Aarhusbugten ikke opført ved samme tid. Ledningen var oprindeligt projekteret til at være ca. 225 meter, og der blev af flere omgange i 1966, 1968 og 1969 foretaget undersøgelser om den rette placering i bugten.

Marselisborg Renseværk på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Marselisborg+Rensev%C3%A6rk

Litteratur og kilder

 • Aarhus Stiftstidende. Udviklingen er løbet fra kloaksystemet i Aarhus. 11-10-1956.
 • Aarhus Stiftstidende. Aarhus Rundt. Kontrakt om Renseværket. 02-05-1959.
 • Aarhus Stiftstidende. 3,5 millioner kr. til renseværket. 12-01-1962.
 • Aarhus Stiftstidende. Gav 3,5 millioner paa 10 minutter. 26-01-1962.
 • Aarhus Stiftstidende. Kæmpe-forretningen Aarhus: Aarsomsætning 300 millioner. 25-02-1962.
 • Aarhus Stiftstidende. 362 liter i sekundet. 13-12-1962.
 • Aarhus Stiftstidende. 11 mio. kroner brugt for at skaffe rent badevand. 31-08-1966.
 • Aarhus Stiftstidende. Største betydning for at skabe rent vand i Århus-bugten. 21-06-1966.
 • Magistratens 2. afdeling. Den tekniske forvaltning. Århus C. Stadsing.j.nr. 1283. 04-08-1971.
 • Kontrakt mellem Magistratens 2. Afdeling og Harvey & Co. om leverance og montage af maskinelle og elektriske installationer til Marselisborg Renseværk. 05-03-1959.
 • Brev. J Krüger til Stadsingeniøren. Rensningsanlæg for den sydlige del af Aarhus. 15-03-1944. Stadsing. J.nr. 873 1943/44.