Aarhus Kloakpumpestation

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Aarhus Kloakpumpestation ved opførelsen 1914.

Aarhus Kloakpumpestation (el. Aarhus Kommunes Kloakpumpestation) blev opført i 1914 ved Havnevej for enden af Jægergaardsvej. Pumpestationen blev projekteret af Stadsingeniørens Kontor, og opført efter tegninger af arkitekt M.B. Fritz.

Kloakpumpestationen blev anlagt så kloakvandet kunne pumpes ud i Aarhusbugten. Ved hjælp af et system af ledninger, der blev drevet ved elektrisk drivkraft blev spildevandet pumpet ud til et udmundingssted 325 meter fra kysten. Dermed forhindredes forurening af vandet i og omkring Aarhus Havn.

I august 2017 åbnede Njord Gin-destilleri i den gamle pumpestation.

Sydhavnens kloakpumpestation

Kloakpumpestationen blev indrettet med to store stålvinduespartier i hver ende af bygningen. Vinduerne var ca. 6,4 meter brede og 4 meter høje, og vejede tilsammen ca. 4000 pund svarende til ca. 1800 kg. Indvendigt var der en 20 meter lang og 9 meter bred hvælving over maskinrummet udført af jernfirmaet Hofmann & Co. Murerarbejdet var udført af Brødrene Severinsen.

Opførelsen af kloakpumpestationen beløb sig til ca. 850.000 kr. Anlægget blev taget i drift fra flyttedag, 21. april 1914, og blev drevet af to automatiske regnvandspumper. Den daglige drift blev varetaget af to mand, men der kunne ved særligt arbejde med oprensning af pumpebrønden eller sandfagene rekvireres yderligere en til to mand.

Litteratur og kilder

  • Århus Kommune. Stadsingeniørens Kontor 1869-1994. 125års Jubilæumsskrift. Århus Kommunes Trykkeri.
  • Aarhus Stiftstidende. Den nye Kloakpumpestation i Aarhus. 09-11-1913.
  • Trap Danmark Aarhus Amt