Jens Christian Sørensen (1895-1963)

Fra AarhusWiki
Jens Christian Sørensen

Landsretssagfører, senere rådmand Jens Christian Sørensen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1933 - 1. februar 1955. 2. næstformand 1937-50. Rådmand og 1. næstformand 1. april 1950-31. marts 1954. Rådmand og 2. næstformand 1. april 1954 - 1. februar 1955 for Det Konservative Folkeparti. Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Født 31. maj 1895, Frederiksberg, død 4. maj 1963 i Aarhus. Forældre: driftsbestyrer Lauritz Christian Sørensen og hustru Karen Margrethe Willesen. Gift 6. november 1920 på Frederiksberg med Ellen Kirsten Riisager, født 2. november 1899 i Ålborg, datter af overingeniør Emil Riisager og hustru Henrikke Olufsen.

Karriere

Sørensen blev student fra Frederiksberg Gymnasium 1913 og cand.jur. 1920. I 1920-21 var han fuldmægtig hos civildommeren i Aarhus, hvorefter han var sagførerfuldmægtig hos overretssagfører Stampe og overretssagfører Kier i Aarhus 1921-26. Fra 1925 til 1950 havde han egen forretning som landsretssagfører. Fra 1926 i kompagni med Stampe og Kier. Som student var Sørensen en af forgrundsskikkelserne i den ung-konservative, stærkt nationalt prægede bevægelse "Det unge Danmark".

Sørensen i byrådet

I Aarhus førte Sørensens politiske interesser ham ind i ligningskommissionen 1929-33, i bestyrelsen for Aarhus konservative Vælgerforening, hvor han var formand 1933-38, og i byrådet 1933, hvor han allerede i november 1934 blev formand for den konservative gruppe og viceborgmester ved fabrikant J. Chr. Møllers udtræden. I byrådsarbejdet var Sørensen forkæmper for kommunernes frie, selvstændige stilling, og han var meget aktiv ved gennemførelsen af regnskabs- og revisionsreformen i 1942 og af magistratsordningen i 1950. I 1950 blev han rådmand for 2. afd. (teknisk afd.), hvad der betød, at han måtte opgive sin sagførervirksomhed. I januar 1955 måtte Sørensen opgive sit kommunalpolitiske arbejde på grund af sygdom.

Andre poster

Også uden for byrådet havde Sørensen store, politiske tillidsposter som næstformand i hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti og formand for Sammenslutningen af jyske Konservative Foreninger 1933-55, samt næstformand i Kommunernes Pensionsforsikring A/S 1937-58. Desuden har han siddet i hovedbestyrelsen for Frivilligt Drenge-Forbund, været formand for Idrætsparkens forretningsudvalg og for Samvirkende Idrætsforeninger i Aarhus 1930-43, formand for Idrætsparkens repræsentantskab 1937-45, præsident for Århus Rotary Klub 1947-48, medlem af bestyrelserne for A/S Hans Schourup, A/S Jul. Kysters Eftf. og A/S Carletti. "Som jurist havde han opøvet evnen til at finde ind til en sags kerne, og sine meninger forfægtede han med en talefærdighed, som i beåndede øjeblikke kunne antage karakter af oratorisk kunst".

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale