Jens Christian Møller (1858-1945)

Fra AarhusWiki
Billedtekst

Fabrikant Jens Christian Møller, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1909 - 15. november 1934 for Det Konservative Folkeparti. Landstingsmand for Det Konservative Folkeparti fra 1918. Ridder af Dannebrog.

Født 8. august 1858 i Skovby, Hammerum, Gjellerup sogn, Ringkøbing amt, død 29. august 1945 i Aarhus. Forældre: Husmand Peter Christensen Møller (kaldet Steensberg) og hustru Ane Margrethe Christensen. Gift 18. april 1882 i Ikast sogn, Ringkøbing amt, med Anthonette Christine Givskou, født 16. maj 1864 i Ikast, død 31. august 1953 i Aarhus, datter af farver Anthon Martin Givskou og hustru Sophie Petersen.

Fabriksvirksomhed

Møller etablerede sig som trikotagehandler i Aarhus i 1883 efter at have udstået sine læreår i en manufakturhandel i Vejle. Først nedsatte hans sig i Vestergade i kompagniskab med Christian Christensen, siden i den såkaldte Wernerske Gaard. I 1890 påbegyndte han fabriksvirksomhed og efter at have udvidet fra kun en enkelt maskine måtte fabrikken flyttes til Hjelmensgade i 1898 og derpå til Skt. Pauls Gade. I 1898 udtrådte Møller af firmaet og oparbejdede sin egen store fabrikation og engroshandel i trikotagebranchen. Det blev til en af de største af den art herhjemme. I 1914 optoges hans mangeårige medarbejder V. Wohlert og dennes to sønner L. og J. Wohlert som partnere i firmaet. Selv ledede Møller den store virksomhed til 1938.

Byrådsperioden

Møller var medlem af byrådet 1909-34 og var i disse 25 år de konservatives ordfører og ubestridte leder og "byrådets rigeste mand". Han sad i alle de vigtigste byrådsudvalg og var med til at gennemføre Borgportens udvidelse og Bispetorvets frilæggelse. Endelig var Møller medlem af Landstinget 1918-28 og medlem af bestyrelsen for dette tings konservative gruppe 1920-28.

Æresposter og deltagelse i offentligt liv

Formand for A/S De forenede jydske Farverier og Trikotagefabrikker til 1919 og igen fra 1922, formand for Trikotage-Grossistforeningen 1904-1914, medlem af bestyrelsen for Tekstilfabrikantforeningen til 1939 og for Aarhus Konservative Vælgerforening 1904-1922 (1923?). Medlem af Aarhus Byråd og Skolekommission fra 1909, i byrådet indtil 1934, kirkeværge for Sct. Pauls Kirke 1905-15, næstformand i bestyrelsen for Handels- og Kontoristforeningen, medlem af repræsentantskabet for Aarhus Teater fra 1909 til 1937 og Sct. Pauls Kirkes bestyrelse fra 1916. Medlem af repræsentantskabet for Aarhus Privatbank fra 1917, næstformand 1932 m.v.

Eftermæle

Møller blev ved sin 80-års-fødselsdag karakteriseret som en self-made man, der havde langt større lokalpolitisk indflydelse end landspolitisk. Han blev tilskrevet en kompromissøgende politisk stil, der var med til at fremme samarbejdet i byrådet. Ikke desto mindre blev han af sine partifæller presset ud af byrådet på grund af hans høje alder. Ved sin død omtaltes hans ”tillidvækkende aabne Ansigt og gode, faste Haandtryk”, og han tildeltes en plads blandt de ”gode, gamle Aarhusborgere, som efterhaanden falder for Alderens Krav, men hvis Gerning paa mange omraader har præget Byen og dens store Udvikling.”

Medlem af eller byens repræsentant i...

Jens Christian Møller

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
 • Holstein-Rathlou, 1923.
 • Demokraten 8. august 1938.
 • Børsen 31. august 1945.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.
 • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte VII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus.
 • Borgere i byens råd, aarhus.dk.
 • Preben Rasmussens udklipssamling, opstillet på Stadsarkivets læsesal.
 • Sejrs Sedler.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.146123 longitude=10.201073> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.201073, 56.146123] },
 "properties": {
  "marker-symbol": "marker",
  "marker-size": "medium",
  "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>