Christian Kofoed-Jensen

Fra AarhusWiki
Christian Kofoed-Jensen

Overlærer ved Fjordsgades Borgerskole Christian Kofoed-Jensen

Født i Odense 8. December 1866 - død 3. august 1944.

Dimitteret fra København i 1885, senere cand. phil. og kongelig translatør i engelsk.

Har desuden i årenes løb ved studier hjemme og i udlandet søgt særlig uddannelse ved tyske og engelske universiteter.

Kom til Aarhus 1888 som lærer ved Katedralskolens Forberedelsesskole. Virkede navnlig som lærer i sprog ved Den højere Borger-drengeskole i Ny Munkegade 1894-1909.

Udnævnt til overlærer ved Fjordsgades Borgerskole 1. august 1909 (skolen indvies først i april 1910). Overlærer indtil 31.12.1936.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.144287 longitude=10.198656> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.198656, 56.144287] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>