Christian Kofoed-Jensen

Fra AarhusWiki
Christian Kofoed-Jensen

Overlærer ved Fjordsgades Borgerskole Christian Kofoed-Jensen

Født i Odense 8. December 1866 - død 3. august 1944.

Dimitteret fra København i 1885, senere cand. phil. og kongelig translatør i engelsk.

Har desuden i årenes løb ved studier hjemme og i udlandet søgt særlig uddannelse ved tyske og engelske universiteter.

Kom til Aarhus 1888 som lærer ved Katedralskolens Forberedelsesskole. Virkede navnlig som lærer i sprog ved Den højere Borger-drengeskole i Ny Munkegade 1894-1909.

Udnævnt til overlærer ved Fjordsgades Borgerskole 1. august 1909 (skolen indvies først i april 1910). Overlærer indtil 31.12.1936.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus