August Carl Louis Christorph Müller (1847-1928)

Fra AarhusWiki
Overlærer (skoleinspektør), kgl. translatør og tolk August Carl Louis Christorph Müller

Overlærer, kgl. translatør og tolk August Carl Louis Christorph Müller, født 14. august 1847 i Schmölau, preussisk Sachsen. Død 22. feb. 1928 i Århus.

Müller kom som 9-årig til Danmark og fik indfødsret i 1878. Efter eksamen fra Lyngby Seminarium i 1866 var han privat skolebestyrer i Hobro 1866-68, og 1869 blev han ansat ved Skolevæsen . Han blev gift 26. dec. 1872 med Marie Elvine Kirstine Nørlem (1851-1922).
I perioden 1888-93 var Müller overlærer (skoleinspektør) ved Borgerpigeskolen og 1893-1918 ved Nørrebrogades Skole. I sine erindringer "Klunketid og krigsår" giver Victor Jensen, der var elev på skolen, følgende karakteristik af ham:

"Overlæreren bar det pompøse navn "Ørnen", og der var virkelig noget af ørnens hvasse blik, når han var vred. Mens vi var i de små klasser, skælvede vi for ham; men da vi blev større, opdagede vi snart, at han havde det som de store hunde, der nok gør truende, men sjældent bider."1

Alt tyder på, at han var meget engageret i sit fag. Han modtog 1893 et stipendium til en pædagogisk rejse i Tyskland. Et par år senere, i 1897, modtog han et ligeledes et rejsestipendium. Denne gang med det formål at sætte sig nærmere ind i "de ordede lege", - organiseret leg - som var et af de midler, som blandt andet skolerne i Aarhus overvejede at tage i anvendelse for at forebygge stor sygelighed hos skolebørn og især skolepiger. Rejsen resulterede blandt andet i en række rejsebreve i Aarhus Stiftstidende. Han skrev også i Stiften imod oprettelsen af skolekøkkener i folkeskolen, som han ikke mente havde tid til faget.
Et formandskab for Aarhus Boldklub (1897) og en plads i repræsentantskabet for Idrætsklubbernes Sammenslutning i Aarhus (1898) vidner om, at idrætten havde hans store interesse.

Tegnetime med overlærer A. Müller på Nørrebrogades Skole 1909. Fotograf ukendt. Den Gamle Bys billedarkiv

1878 blev Müller kgl. translatør og tolk i tysk. Han oversatte blandt andet Allvis Opera "Bankieren i Sevilla" og sendte den til Hamborg i håb om at få den opført der. 1881-1908 var han sanglærer ved Aarhus Katedralskole, og han fik i 1885 tildelt A.P. Berggreens Legat, der uddeltes "som Anerkjendelse og Opmuntring til dem, som særlig virke for Folke- og Kirkesangens Fremme"2.

I 1890 oprettede han sammen med skolebestyrer P.M. Albeck et kursus i Aarhus, der forberedte deltagerne til at tage eksamen som lærerinder, og han fungerede en årrække som leder af samme kursus.

Müller satte også sit præg på mange andre fronter. Han var høj frimurer og formand for Den Konservative Vælgerforenings bestyrelse 1899-1902 og stillede 1906 op som Højres kandidat ved folketingsvalget i Silkeborg, dog uden at blive valgt. Han var medlem af Aarhus byråd fra 1906-1909 og sad i skoleudvalget. Han var en af dem, der kæmpede for oprettelsen af Ole Rømer-observatoriet.
Derudover var han blandt andet stifter af og formand for Aarhus Stifts Lærerenkekasse, i bestyrelsen for Våbenbrødreforeningen og formand for forretningsudvalget for Århusafdelingen af Kristelig Forening til vildfarne Børns redning. Han blev senere kredsformand for samme forening.

Fordrag om alt fra bondens frigørelse til ferskvandsålens liv

Müller var også meget benyttet som foredragsholder i forskelligt regi. Emnerne var typisk historiske, især i starten af hans foredragskarriere. Men han holdt også foredrag om musik, pædagogik, teknik og naturhistorie.
Eksempler på foredrag:

 • Den franske Revolutions første Periode (Den Konservative Klub 1887)
 • Bondens Frigørelse (Den Konservative Klub 1888)
 • Om Danebrog (Den Konservative Klub 1888)
 • Enevælden (Den Konservative Klub 1889)
 • Dannevirke (Den Konservative Klub 1890)
 • Niels Ebbesen (Vaabenbrødreforeningen 1890)
 • Pestalozzi (Raadhus-Salen 1896)
 • Istedslaget (Nationalfest afholdt af 7 Forsvars- og Vaabenbrødreforeninger 1897)
 • Hvilke Krav stiller den moderne Pædagogik til en velordnet Undervisningsplan, og hvorledes kunne de fyldestgøres med Henblik til Loven af 24. Marts 1899 (Lolland-Falsters Stifts Skolemøde i Maribo 1899)
 • Merkantilismen og Chr. IV (Jyllands Handelsakademi 1898, Handels- og Kontoristforeningen 1899)
 • De Konservatives Holdning ved de kommende Folketingsvalg (Viborg Højreforening 1900)
 • Hartmanns Betydning for nordisk Musikliv (Handels- og Kontoristforeningen 1900)
 • Hvad vil det sige at være konservativ (Politisk Foredrag i Randers 1900)
 • Telegrafering uden Traad (Handels- og Kontoristforeningen 1902)
 • Kemi (illustreret med små eksperimenter) (Danmarks Good Templar Orden 1904)
 • Statens Opgaver i Anledningen af Loven om forsømte og forbryderiske Børn og unge Mennesker (De konservative Foreninger 1905)
 • Heise (Haandværkerforeninge 1905)
 • Ferskvandsaalens Liv (Rådhussalen 1911)
 • Napoleon den Første (Rådhuset 1905)
 • Kødædende planter (Rådhuset 1907)
 • Hansestæderne (Handelshøjskolen 1907)

Efter sin afsked fra skolen i 1918 fortsatte Müller flere af sine hverv blandt andet som tilsynsførende for nordre værgeråd og sekretær i Foreningen til vildfarne Børns Frelse. Som 75-årig beskrives han i omtalen i Aarhus Stiftstidende som en frisk og aktiv pensionist, der ud over at "granske" i bøgerne også var en friluftsnatur og en fortrinlig Jæger.


Litteratur og kilder

1. Jensen, Victor: "Klunketid og krigsår", Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, 1968 s.49
2. Sejrs sedler med henvisning til Aarhus Stiftstidende 8.august 1885

 • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte II. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
 • Jørgensen, Per: "Gymnastik og sport i den danske skole ca. 1900-1960", 1998
 • Gjerløff, Anne Katrine: "Old School: Bold", Folkeskolen nr. 16 2012
 • Sejrs sedler med henvisning til Aarhus Stiftstidende 16/3-1878, 1/1-1881, 8/10-1885, 23/3-1887, 11/4-1888, 5/11-1888, 7/1-1889, 16/10-1890, 23/10-1890, 1/12-1890, 2/9-1893, 24/10-1894, 13/1-1896, 7/5-1897, 15/7-1897, 17/7-1897, 22/7-1897, 31/8-1898, 9/12-1898, 30/1-1899, 13/6-1899, 7/12-1899, 20/3-1900, 14/1-1901, 3/2-1902, 13/1-1904, 30/1-1905, 17/3 1903, 26/3-1905, 12/5-1905, 13/8 1922
 • Trangbæk, Else: "Kvinders idræt: fra rødder til top", 2005
 • Aarhus Kommune: "Byens råd dengang" https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byens-raad-dengang/Byraadsdatabase/Byraadsmedlemmer/M/August-Carl-Louis-Christoph-Muller.aspx med henvisning til Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968", Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.