Våbenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn

Fra AarhusWiki

- VBF -

Mindestenen for Rytterfægtningen på Aarhus Mark 31. maj 1849. Billedet er taget i 1902.

Kun ca. 10 år efter krigen 1848-1850 blev Aarhus by’s ældste soldaterforening stiftet; det var den 1.oktober 1859. Efter 1864-krigen kom flere medlemmer til, og i 1876 var medlemstallet på 898! - I 1914 var det 1378 og i 1947 helt oppe på 2045 medlemmer.

Da der i slutningen af 1800-tallet ikke var særlige sociale foranstaltninger, blev der i VBF oprettet ”Hjælpekasser”, og så sent som i 1903 var der en Enkekasse, en Sygekasse og altså også en Hjælpekasse.

I 1921 oprettede man et kontor i Norsgade 20 med bl.a.sygekassen ”Sct.Clemens”.

Foreningens første fane blev indviet i 1860.

Den 31.maj 1899 blev mindestenen for Rytterfægtningen på Aarhus Mark afsløret. På stenen er indhugget følgende inskription : "Minde om Rytterfægtningen paa Aarhus Mark Rejst af Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn den 31. Maj 1899". Denne mindesten står i dag ved universitetshospitalet tæt ved Randersvej.

Den 18.juli 1909 blev Krigermindesmærket på Søndre Kirkegård (nu Rådhusparken) afsløret. Denne mindesten var et minde over "40 KRIGERE FRA FELTTOGENE" 1848-1850 og 1864.

Så sent som i 1920 rejste 35 veteraner fra 1864-krigen , med støtte fra VBF, til Sønderjylland for at mindes april 1864.

I 2010 var Våbenbrødreforeningens medlemstal 250, og disse medlemmer fejrede VBFs 150 års stiftelsesfest på Varna i efteråret 2009.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Per Priess og overført fra Århus Leksikon
  • Jens Jepsen Nielsen : Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn gennem 100 år: 1859-1959. Århus : Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn, 1990 Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.161238 longitude=10.207471> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.207471, 56.161238] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>