Borgerpigeskolen

Fra AarhusWiki
I 1846 blev borgerskolen delt i tre: En højere Borgerdrengeskole, lavere Borgerdrengeskole og en Borgerpigeskole. De tre skoler var i starten samlet i Vestergade 23, som her er fotograferet i et frikvarter i 1907.
Borgerpigeskolen i Vestergade 23 ca.1889. Fotograf ukendt. Den Gamle Bys billedarkiv

Borgerpigeskolen var en af de i alt tre borgerskoler, der blev oprettet efter den omorganisering af Aarhus Købstads Borger- og Almue-Skolevæsen, som trådte i kraft 5.oktober 1847.

Borgerpigeskolen fik sammen med højere Borgerdrengeskole og lavere Borgerdrengeskole til huse i Vor Frue Sogns gamle borgerskole i Vestergade 23, på hjørnet af Vestergade og Østre Møllesti. Skolerne var betalingsskoler for børn af bedrestillede borgere og blev indviet i 1847.

Borgerpigeskolen, som i begyndelsen havde 128 elever, holdt til i forhuset med egen indgang i Vestergade, og gården var opdelt i tre dele af et plankeværk, så eleverne blev adskilt.

I 1855 var skolens elevtal faldet til 98 fordelt på fem klasser. Eleverne betalte på det tidspunkt 1 rigsdaler om måneden for at gå på skolen. Det var ½ rigsdaler mindre end drengene i den højere drenge-borgerskole, til gengæld blev pigerne ikke undervist i engelsk og matematik.

I 1870'erne var skolerne plaget af tyverier begået af skoledrenge. Det fik den konsekvens, at Borgerpigeskolen måtte om vinteren flytte deres undervisning til formiddagstimerne, så skolepigerne kunne få lov at gå uforstyrret hjem fra skole.

Den aarhusianske skoleordning ændredes i 1880, og herefter havde pigeskolen i et syvårigt forløb to forskoleklasser for 7-9-årige og fem hovedskoleklasser for 9-14-årige. I de fire nederste klasser betaltes der 2 kroner om måneden, i de tre øverste 3. Med møntloven af 1873 var rigsdaleren blevet afløst af kronen, og fra 1884 kunne skolens overlærer, cand.theol. Harald Regnar Nielsen (1825-1899), som var søn af den navnkundige byfoged Jørgen Nielsen (1789-1853), påregne en årsløn på 3.000 kr.

Efterhånden blev pladsen i Vestergade for trang til alle tre skoler, og i 1890 flyttedes borgerdrengeskolen til en nyopført skole i Ny Munkegade.

I 1900 blev en ny borgerpigeskole indviet på Bispetoften i Christiansgade, og skolen skiftede navn til Christiansgades Skole.

Kilder og litteratur

  • Buur, Christian, Aarhus Skolevæsens historie, Bayers forlag, 1919
  • Skoler og skolegang i Århus 1930-1970, Århus byhistorisk udvalg, Århus univeristetsforlag 1978
  • Aarhus gennem tiderne III 1941
  • Halfdan Jørgensen, Borgerskolen Ingerslevs Boulevard 1903-1953, Marselis Tryk, 1953
  • Henning Spure Nielsen, Offentlige skoler i Århus Kommune gennem de sidste 200 år, 2001
  • Århus Stiftstidende 18.08.1903