Frue Sogns Borgerskole

Fra AarhusWiki
Borgerskolens bygning i Vestergade 23. Fotograf Aage Fredslund Andersen, 1933, Den Gamle Bys billedsamling.
I 1846 blev borgerskolen delt i tre: En højere Borgerdrengeskole, lavere Borgerdrengeskole og en Borgerpigeskole. De tre skoler var i starten samlet i Vestergade 23, som her er fotograferet i et frikvarter i 1907.

Frue Sogns Borgerskole var en skole for borgerbørn på hjørnet af Vestergade og Østre Møllesti.

Skolen blev oprettet 1818, da bystyret - med hjælp fra Hartvig Philip Rée og Handelshuset Rée - købte Bendix Davidsens gård i Vestergade 23 og etablerede skolen her.

Efter en omorganisering af Aarhus Købstads Borger- og Almue-Skolevæsen, som trådte i kraft 5.oktober 1847, blev Frue Sogns Borgerskole delt op i tre; Borgerpigeskolen, højere Borgerdrengeskole og lavere Borgerdrengeskole. Skolerne var betalingsskoler for børn af bedrestillede borgere og lå alle i Vestergade 23, men gården var opdelt i tre dele af et plankeværk, så eleverne blev adskilt.

I 1870'erne var skolerne plaget af tyverier begået af skoledrenge. Det fik den konsekvens, at Borgerpigeskolen om vinteren måtte flytte deres undervisning til formiddagstimerne, så skolepigerne kunne få lov at gå uforstyrret hjem fra skole.

Efterhånden blev pladsen i Vestergade for trang til alle tre skoler, og i 1890 blev borgerdrengeskolen flyttet til en nyopført skole i Ny Munkegade.

I år 1900 blev en ny borgerpigeskole indviet på Bispetoften i Christiansgade, og skolen skiftede navn til Christiansgades Skole.

Se også

Frue Sogns Borgerskole på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Frue Sogns Borgerskole

Litteratur og kilder

  • Buur, Christian, Aarhus Skolevæsens historie, Bayers forlag, 1919
  • Aarhus gennem tiderne III 1941
  • Henning Spure Nielsen, Offentlige skoler i Århus Kommune gennem de sidste 200 år, 2001