Bispetoften

Fra AarhusWiki
Udsigt over en del af det endnu ubebyggede Bispetoften omkring 1885. I midten af billedet løber åen. I baggrunden ses blandt andet Vor Frue Kirke og Otto Mønsteds fabrik.

Aarhus var hen mod slutningen af 1800-tallet endnu engang ved at vokse ud over sine grænser. Det lille område mellem Frederiks Allé og åen lå endnu ubebygget hen, som den sidste plet inden for det gamle allésystem.

Kun Bispetoften, den lille plet fra Frederiks Port til Mølleengen, lå endnu ubebygget hen inden for Allégadesystemet. I 1896 blev området inddraget i byplanlægningen, og da byrådet i 1898 navngav områdets fire gader Christiansgade, Louisegade, Biblioteksgade og J.M. Mørks Gade var området klar til at blive bebygget.

Christiansgade og Louisegade blev opkaldt til ære for det daværende regentparret Kong Christians IX og dronning Louise, mens Biblioteketsgade fik sit navn grundet StatsbiblioteketVester Allé 12. J. M. Mørks Gade blev opkaldt efter den aarhusianske købmand, redaktør og politiker Johannes Magnus Mørk (1827-1889). Biblioteksgade og Louisegade har sidenhen ændret navn.

Oprindelige var der store planer med flere offentlige prestigebygninger for Bispetoften. Området skulle indeholde statsbibliotek (blev realiseret), teater, moderne latinskole og et universitet. Planerne blev aldrig realiseret til fulde. Andre forhold kom på tværs.

To af gaderne er sidenhen forsvundet fra bykortet. Biblioteksgade blev i 1965 omdømt til Emanuel Sejrs Gade. Statsbiblioteket rejste i 1962 fra Bispetoften til nye og større lokaler i Bogtårnet ved Universitetsparken, og uden et bibiliotek i gaden, var det vel kun naturligt at lede efter et nyt navn.

Oplagt var det at navngive gaden Emanuel Sejrs Gade efter den tidligere overbibliotekar ved Statsbiblioteket Emanuel Sejr, som også havde ydet et enormt arbejde for det aarhusianske kulturliv. Herved beholdt gaden også forbindelsen til biblioteket.

Mere kontroversielt var det at omdøbe Louisegade med de royale rødder til Åboulevarden. I forbindelse med åens overdækning blev der fremsat ønske om, at byens nye hovedfærdselsåre skulle have det samme navn fra Vester Allé til havnen. Gradvist voksede Åboulevarden frem, og den endelige plan blev realiseret, da byrådet i 1935 vedtog at omdøbe Louisegade til Åboulevarden.