Otto Mønsted Aarhus - OMA

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra OMA)
Indlæser kort...
Gruppebillede af medarbejdere ved valsen på Otto Mønsteds Margarinefabrik i 1907.

OMA er en margarineproducerende virksomhed stiftet i Aarhus i 1883.

Otto Mønsted Aarhus

Otto Mønsted (1838-1916) etablerede sig i 1865 i Århus som engroshandler i smør, korn og foderstoffer. Mønsted udviklede en betydelig ekspertise i kvægfodring og smørkvalitet, og i 1883 grundlagde han et firma, der i 1911 blev til OMA - Otto Mønsted Aarhus. Med OMA begyndte Mønsted at producere smør i kunstig form. Udviklingen og eksporten af det kunstige smør skete i samarbejde med købmanden og svigerfaderen Hans Broge. Det nye produkt, der blev kendt under betegnelsen margarine, bestod i en blanding af fedt, vand, mælk og farvestoffer. Mange mennesker havde kun råd til smør af forringet kvalitet, og margarinen var tænkt som et billigt alternativ.

Fabrikken i Vestergade - og England

På grunden bag sit hovedkontor i Vestergade 11 anlagde Mønsted en margarinefabrik, der blev nedrevet i 1967. Med fabrikken opstod der snart behov for udvidelser af produktionskapaciteten. Ved en række til- og ombygninger voksede fabrikken på få år ud til et større kompleks. Der opstod et stort marked for margarine i England, og da den offentlige lovgivning i Danmark begunstigede eksporten af smør på bekostning af margarine, valgte Mønsted at flytte den eksportorienterede produktion til aftagerlandet. I 1888 etablerede han en fabrik ved Manchester, og i 1894 etablerede han endnu én ved London. På den tid var Mønsted den største margarineproducent i verden. Fabrikskomplekset i Vestergade blev ramt af en storbrand i november 1900, og men blev hurtigt genopbygget. I mellemtiden blev det danske marked forsynet med margarine fra Mønsteds fabrikker i England.

OMA’s bilpark spillede en stor rolle i virksomhedens branding i begyndelsen af 1900-tallet. Således blev OMA’s egne lastbiler omdannet til mobile reklamesøjler, og de kom helt ud i de mindste landsbyer. Her ses en af virksomhedens lastbiler foran OMA-fabrikken i København i 1909.

Kvalitet og reklame

Omkring år 1900 begyndte plantefedt at erstatte animalsk fedt i margarine, og Mønsted gik i spidsen for denne udvikling. Mønsted kom efterhånden til at udbyde et bredt sortiment af forskellige margarineprodukter, dels efter smørindhold, pris og kvalitet, dels efter fedttype og brugergruppe. I 1911 startede han produktionen af kvalitetsmærket OMA (Otto Mønsted Aarhus), som blev en stor succes. Allerede efter to år udgjorde OMA halvdelen af virksomhedens margarinesalg.

Mønsted var en foregangsmand ikke blot ved udviklingen af margarineproduktion og meget andet inden for foder- og fødevarebrancherne, men også ved indførelsen af moderne reklamemetoder. Ud over at oplyse om margarinen og dens anvendelsesmuligheder, sigtede reklamerne imod at indprente varenavnet Otto Mønsted i kundernes bevidsthed. Fra 1900 og fremefter blev dette navn fast knyttet til dyremotiver, ofte med et eksotisk indhold, såsom elefanter, kameler, tigre, m.fl. I 1912 introducerede Mønsted brugen af lastbiler, i stedet for jernbaner, til distribution af margarine.

Rullende reklamesøjler

Uden for de store byer var bilismen dengang en ret ny ting. Lastbilerne bragte margarinen hurtigt ud til de handlendes kølekældre, og samtidig vakte de logopåmalede lastbiler opsigt og virkede som kørende reklamer. Transporten skete ofte over små veje, og mange steder forbød de lokale sogneråd al færdsel med lastbiler, hvilket blandt andet kunne tjene til at beskytte de stedlige smørproducenter mod konkurrence fra margarinen. Da metersystemet blev indført i Danmark i 1912, udleverede Mønsted en lommebog på 1/2 million eksemplarer, som indeholdt omregningstabeller til det gamle metersystem og reklamer for Mønsteds margarine.

OMA-fabrikken set fra Åboulevarden i 1953. Fabrikken på Vestergade 11 blev nedrevet i 1967.

Fra Aarhus til København

Ved Mønsteds død i 1916 var margarinebranchen præget af en intens konkurrence. For Mønsted og andre private fabrikanter var det et hårdt slag, at brugsforeningerne ændrede sig fra at være storkunde til at blive storkonkurrent, efterhånden som Fællesforeningerne af Danske Brugsforeninger (FDB) oprettede sine egne fabrikker til margarineproduktion. Omkring 1935 havde FDB-fabrikkerne en fjerdedel af salget til det danske margarinemarked. Desuden var der en voksende konkurrence fra den hollandsk-engelske margarinegigant Unilever. I 1931 begyndte de største private margarinefabrikker i Danmark at samarbejde om en markedsdeling, og i 1947 blev dette samarbejde forstærket ved dannelsen af et fælles selskab, A/S Margarinecompagniet MC. I 1924 havde Mønsteds fabrik overtaget Københavns Margarinefabrik, og i 1948 blev det besluttet at nedlægge fabrikken i Aarhus og flytte hele produktionen til fabrikken i København. Samtidig gjorde MC-selskabet Otto Mønsteds OMA-navn til sit på vegne af de deltagende fabrikker. Otto Mønsteds hus i Vestergade blev stående tilbage efter fabrikkens nedlæggelse, og efter en renovering blev det i 2010 taget i brug af Sparekassen Kronjylland.

Direktører ved OMA


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Anders Thornvig Sørensen og overført fra Århus Leksikon
  • Henrik Fode, "Otto Mønsted – Sig navnet: OMA", i: Ib Gejl (red.), De skabte Århus: 12 foretagere og deres værk, Århus 1991, s. 65-76. Bestil materiale
  • Erik Korr Johansen, "Byens liv: Erhverv og arbejde", i: Ib Gejl (red.), Århus Byens Historie bd. 3: 1870-1945, Århus 1998, s. 157-214, især s. 197. Bestil materiale
  • Erik Korr Johansen, "Byens liv: På arbejde", i: Ib Gejl (red.), Århus Byens Historie bd. 4: 1945-1995, Århus 1995, s. 117-169, især s. 128-129. Bestil materiale
  • Søren Willumsen, "Klingende mønt i Otto Mønsteds Hus", Århus Stiftstidende 12.6.2009.