Axel Kier (1880-1969)

Fra AarhusWiki
Foto: Waldemar Riis Knudsen, 1954, Den Gamle By

Direktør og Ridder af Dannebrog, født 29. april 1880 i Aarhus - død 1. februar 1969 i Aarhus.

Søn af overretssagfører Christian Ludvig Kier (1839-1934) og bror til blandt andre grosserer Aage Kier (1888-1941).

Axel Kier blev som 16-årig ansat ved Otto Mønsteds magarinefabrik (OMA) fabrik i Aarhus. Som 20-årig flyttede Kier til London for at arbejde på fabrikkens filial der, og i 1911 blev han udnævnt til fabriksleder. I 1916 blev han direktør på fabrikken Maypole Margarine Works Ltd. I 1919 vendte Kier hjem til Aarhus som direktør, og fra 1927-1934 var han administrerende direktør i OMA.

I den sidste tid af sin karriere var Kier aktiv inden for trælasthandlen blandt andet som direktør i det Danske Trælastkompagni.

Derudover var Kier medlem af Holme-Tranbjerg Sogneråd fra 1937-1943.