Hartvig Philip Rée (1778-1859)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Portræt af Hartvig Philip Rée fra bogen "Hartvig Philip Rée og hans slægt" af Joseph Fischer, udgivet ved Hertz's Bogtrykkeri, 1912. Ukendt kunstner. Scanning: Claus Rønlev, www.ronlev.dk.
Synagogen i Hartvig Rées gård i Vestergade 11. Malet af Frederik Visby i ca. 1850

Hartvig Philip Rée var en jødisk storkøbmand, fabrikant, skibsreder og åndspersonlighed.

Født 1778 i Fredericia, død 1859 i København. Handelsuddannet i Hamborg-Altona.

Søn af købmand Philip Hartvig Rée (1744-1799) og hustru Hanna Rée f. Hartvig von Essen (1759-1830).

Gift med Therese Rée i Altona den 12. april 1804.

Aarhus' rigeste borger

I 1810 kom Hartvig Philip Rée til Aarhus og fik borgerskab som købmand. Han købte Den Rosenørnske Gård i Vestergade 11, som senere blev købt af margarine-kongen Otto Mønsted. Her flyttede han ind med sin hustru, Therese (Thamar) Rée, og deres børn. Ved gården anlagde Rée en stor have, der strakte sig op over Brobjerg med egen bro over Aarhus Å. I haven rejste han en borgruin, hvor han ofte afholdt koncerter.

De følgende år udvidede Hartvig Philip Rée sin forretning, bl.a. startede han en saffiansfabrik og et farveri, og han etablerede en rederivirksomhed. I 1818 var han byens rigeste – i hvert fald højest beskattede borger – og blev i 1829-1833 den første jøde i Danmark, der blev optaget blandt de eligerede i byens råd.

Sin gode forretningssans skulle han efter sigende have arvet fra sin far. I en slægtsbog over Hartvig Philip Rées familie hedder det sig i hvert fald, at:

"Medens Faderens Slægt saaledes gav Eksemplet til Klogskab og Dygtighed i Forretningsvirksomheden, havde Philip Rée fra Moderens Side nedarvet et religiøst og alvorligt Sindelag..."

Synagoge i hjemmet

I 1820'erne oprettede Hartvig Philip Rée en synagoge på førstesalen i den nybyggede sidebygning ved sin gård i Vestergade. Rée stod selv for gudstjenesterne, forfattede salmer og liturgier og var desuden aktiv og meget anerkendt i den jødisk-teologiske debat på landsplan. Det var ikke kun jøder, der kom i synagogen. Ved højtider, såsom fejringer af kong Frederik VI og bar mitzvah'er var der mange repræsentanter for byens øvrighed til stede.

Hartvig Philip Rée var den ledende person i Det Mosaiske Troessamfund i Aarhus, og flere af hans familiemedlemmer ligger begravet på den jødiske kirkegård, der stadig kan ses foran Musikhuset ved Frederiks Allé.

Afslutningen på købmandsskabet

Da Rée i 1850 mistede sin hustru, trak han sig tilbage fra sin virksomhed og rejste til København. Hans søn, Hertz Rée, overtog forretningen. Året efter solgte han den del af ejendommen i Vestergade, hvor synagogen lå (Vestergade 15), til væver Mathiesen Duus på den betingelse, at synagogen fortsat skulle kunne anvendes af byens mosaiske menighed i ti år. Da fristen var udløbet, blev synagogen nedlagt.

Børn med Therese Rée

 • Marie Rée (1805-1808)
 • Philip Hartvig Rée (1807-1841)
 • Hendelche (Henriette) Rée (1809, død som barn)
 • Hertz Rée (1810-1881, agent og købmand)
 • Bernhard Philip Rée (1813-1868, redaktør og politiker)
 • Frederikke Rée (1814-1889, gift med Søren Levinsen)
 • Joseph Hartvig Rée (1816-1882)
 • Julius Rée (1817-1874, grosserer og politiker)
 • Anton Hartvig Rée (1820-1886, musiker og komponist)
 • Wilhelm Hartvig Rée (1822-1881, handelskommis)
 • Maria Wilhelmine Rée (1823-1902, translatrice)
 • Emanuel/Immanuel Hartvig Rée (1825-1859, musiklærer).

Se også

Hartvig Philip Rée på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Hartvig Philip Rée

Litteratur og kilder