Hanna Rée (1759-1830)

Fra AarhusWiki
Portræt af Hanna Rée fra bogen "Hartvig Philip Rée og hans slægt" af Joseph Fischer, udgivet ved Hertz's Bogtrykkeri, 1912. Ukendt kunstner. Scanning: Claus Rønlev, www.ronlev.dk.
Hanna Rées gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"HERUNDER [HVILER] STÖVET
[AF]
HANNA REE,
ENKE EFTER KØBMAND
PHILIPP HARTVIG
REE
F. D. 3 NOVEMBER 1759
D. D. 14 FEBRUAR 1830
Fred være med Hende."

Ordene "hviler" og "af" er gæt, da gravstenen har taget skade, og ordene ikke er mulige at tyde. Dog er det meget kvalificerede bud, da det passer med pladsen på gravstenen, samt hvad der dengang var kutyme at skrive.
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Hanna Rée var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 3. november 1759 i Fredericia, død den 14. februar 1830 i Aarhus.

Datter af Hartvig von Essen. Deres slægt nedstammer fra lægen Dr. Simon von Essen fra Hamborg.

Gift med købmand Philip Hartvig Rée (1744-1799) i december 1775 i Fredericia. Sammen fik de 12 børn, herunder storkøbmand Hartvig Philip Rée, der var deres ældste søn.

Enke som 40-årig

Da Hanna Rées mand døde i 1799 blev hun alene med en stor børneflok. Selvom hun blev enke som kun 40-årig med mange børn - og endda også sin søsters datter på kun halvandet år - at tage sig af, fortvivlede Hanna Rée ikke. Hun var efter sigende en energisk og klog kvinde, der ikke mistede modet i selv svære situationer. Om hendes personlighed siges desuden også at skulle have været præget af fromhed og retskaffenhed samt et religiøst og alvorligt sindelag.

Ved mandens død var Hanna Rées ældste søn, Hartvig Philip Rée, udenlands, da han midlertidigt boede i Altona for at være i handelslære ved sin onkel, Isac Hartvig Rée. Han skyndte sig dog hjem for at overtage familievirksomheden, som han drev videre sammen med Hanna Rée. Samme år fik hun nemlig kongelig bevilling til at hensidde i uskiftet bo som indehaver af forretningen, hvilket betød, at hun som enke kunne drive den videre, selvom hun var kvinde. I bevillingen blev hendes mands bror, den førnævnte Isac Hartvig Rée, gjort til deltager i virksomheden, som han hjalp med at fortsætte. Desuden hentede Hanna Rée også hjælp fra sin egen bror, Abraham von Essen, og den ikke-familierelaterede Marcus Lipmann. De blev begge gift med hver sin af Hanna Rées døtre. Desuden giftede Hartvig Philip Rée sig med Isac Hartvig Rées datter, Therese Rée. Man kan derfor virkelig kalde deres forretning en familievirksomhed. Det understreges yderligere ved, at Hanna Rées øvrige sønner indtrådte i virksomheden i takt med, at de blev gamle nok til det.

Liv og død i Aarhus

Omkring 1809 flyttede Hartvig Philip Rée familievirksomheden og sin familie til Aarhus. Her fulgte Hanna Rée tilsyneladende med og levede resten af sine dage på sin søns gård i Vestergade 11.

I 1818 blev hun medlem af "Det søsterlige Velgørenheds-Selskab" med et årligt kontingent på seks rigsdaler. Det samme gjorde hendes svigerdatter, Therese Rée, med et årligt kontingent på otte rigsdaler.

Hun døde 70 år gammel søndag den 14. februar 1830 og blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Her er store dele af hans familie også stedt til hvile.

Børn med Philip Hartvig Rée

Se også

Hanna Rée på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Hanna Rée

Litteratur og kilder