Frederik VI

Fra AarhusWiki

Frederik VI, 28. 1. 1768 – 3. 12. 1839, var konge af Danmark og Norge.

Frederik den VI kom første gang til Aarhus i 1787. I den anledning var han med til at oprette Det Ridende Borgerkorps.

Frederik VI besøg i 1824

Ved samme besøg i 1824 havde kongen et problem med at komme ind i byen. Byporten ved Brobjerg Port var for lille til at kongens vogn kunne komme ind og han måtte derfor køre uden om byen til Munkeport. Borgmesteren undskyldte til festmåltidet på rådhuset og lovede at lave en ny port. Den nye port kom til at hedde Frederiks Port og erstattede Brobjerg Port. Ved samme lejlighed gav Frederik VI tilladelse til at Brobjerggade kunne omdøbes til Frederiksgade til ære for majestæten.

Frederiks Port i 1850

I 1851 blev de told som havde gjort byportene nødvendige afskaffet. I den anledning blev det et problem hvad der skulle gøres med Frederiks Port. Porten var ikke bare var en byport, men et monument til ære for kongen og derfor ikke bare kunne rives ned. Porten havde også kostet 1000 Rdr. at opføre, hvilket var en betydelig sum. Porten blev dog med tiden revet ned.

Ved besøget i 1824 besøgte Frederik VI også Hartvig Philip Rée og var blandt andet på tur i hans have. Han skulle have kommenteret haven med at den var ”Næsten for smuk for en Privatmand”. I samme anledning var Frederik VI også på besøg i synagogen i Vestergade 15.

Sjette Frederiks Kro

Sjette Frederiks Kro er beliggende i Riis Skov, den hed tidligere Salonen. Grundlaget for at den er opkaldt efter Frederik VI er at der gik en historie i byen om at det oprindeligt havde været Frederik VI’s jagtslot. Frederik VI har dog aldrig været på stedet, så det passer ikke. Grunden til at historien blev holdt i live var at Salonen brugte det. Hvert år på Salonens fødselsdag, 1. august, var et af indslagene at ”Sjette Frederik” optrådte i uniform og kom med en tale til sine undersåtter.

Frederik Allé

Landevejen til Skanderborg og Horsens blev i 1872 opkaldt efter Frederik VI, Frederiks Allé. Gaden ligger i forlængelse af Frederiksgade.

Frederik VI’s død

Da Frederik VI døde i 1839 blev der ringet med kirkeklokkerne i Domkirken i længere tid, hvilket fik flere af klokkerne til at springe. De måtte derefter skiftes ud med ny mere holdbare klokker.

Kilde