Frederik VI

Fra AarhusWiki
Frederiks Port i 1850. Frederik Visby, ca. 1850, Aarhus Stadsarkiv.

Frederik VI var konge af Danmark og Norge.

Født den 28. januar 1768, død den 3. december 1839.

Frederik den VI kom første gang til Aarhus i 1787. I den anledning var han med til at oprette Det Ridende Borgerkorps.

Frederik VI besøg i 1824

I 1824 drog Frederik VI til Aarhus for at besøge byen. Ved sin ankomst havde kongen dog problemer med at komme ind i byen. Byporten ved Brobjerg Port var for lille til at kongens vogn kunne komme ind, og han måtte derfor køre uden om byen til Munkeport. Borgmesteren, H.A. Fleischer, undskyldte til det senere festmåltid på rådhuset og lovede at lave en ny port. Den nye port kom til at hedde Frederiks Port og erstattede Brobjerg Port. Ved samme lejlighed gav Frederik VI tilladelse til at Brobjerggade kunne omdøbes til Frederiksgade til ære for majestæten.

I 1851 blev den told, som havde gjort byportene nødvendige, afskaffet. I den anledning blev det et problem, hvad der skulle gøres med Frederiks Port. Porten var ikke bare en byport, men et monument til ære for kongen, og kunne derfor ikke bare rives ned. Porten havde også kostet 1000 Rdr. at opføre, hvilket var en betydelig sum. Alligevel blev porten revet ned med tiden.

Ved besøget i 1824 besøgte Frederik VI også Hartvig Philip Rée og var blandt andet på tur i hans have. Han skulle have kommenteret haven med, at den var ”Næsten for smuk for en Privatmand”. I samme anledning var Frederik VI også på besøg i synagogen i Vestergade 15.

Sjette Frederiks Kro

Sjette Frederiks Kro er beliggende i Riis Skov og hed tidligere Salonen. Den blev opkaldt efter Frederik VI, fordi der gik en historie i byen om, at det oprindeligt havde været Frederik VI’s jagtslot. Frederik VI har dog aldrig været på stedet, så det passer ikke. Grunden til, at historien blev holdt i live, var, at Salonen brugte den. Hvert år på Salonens fødselsdag den 1. august var et af indslagene at ”Sjette Frederik” optrådte i uniform og kom med en tale til sine undersåtter.

Frederik Allé

Landevejen til Skanderborg og Horsens blev i 1872 opkaldt efter Frederik VI og fik navnet Frederiks Allé. Gaden ligger i forlængelse af Frederiksgade.

Frederik VI’s død

Da Frederik VI døde i 1839, blev der ringet med kirkeklokkerne i Domkirken i længere tid, hvilket fik flere af klokkerne til at springe. De måtte derefter skiftes ud med nye, mere holdbare klokker.

Litteratur og kilder